Opbrengst | Kennislab 2 Onderwijs en Sociaal Ondernemerschap spelenderwijs

Bij sociaal ondernemerschap denken wij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s). Wanneer we spreken over onderwijs en sociaal ondernemerschap in de context van lerarenopleidingen, dan willen wij studenten laten ervaren hoe ze kansen kunnen herkennen en onderkennen, en hoe ze uiteindelijk sociale waarde kunnen creëren. Hoe mooi zou dit zijn als we dit aan de hand van een spel kunnen realiseren? In het kennislab Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap spelenderwijs willen wij aan de hand van speldidactiek studenten op de pabo de betekenis van sociaal ondernemerschap bijbrengen door middel van een spelervaring. De bijvangst is dat zij hopelijk de volgende stap kunnen zetten en dit model leren aan kinderen op de basisschool.

In een reeks bijeenkomsten waarin we onszelf de vraag stelden wat willen wij onze pabo studenten leren en laten ervaren als het gaat om sociaal ondernemerschap, kwamen we uiteindelijk tot het idee om iets met speldidactiek te doen. Hoe kunnen we door middel van spelervaring de betekenis van sociaal ondernemerschap in het onderwijs bijbrengen? En hoe mooi zou het zijn als leerkrachten in het basisonderwijs dit later met leerlingen van de basisschool zouden ervaren? Dit bleek niet zo gemakkelijk te zijn als we wellicht dachten. Lees in deze samenvatting wat dit kennislab heeft gedaan.