Kennislabs ‘burgerschap’ en ‘diversiteit en moreel kompas’ slaan de handen ineen

Op basis van voortschrijdend inzicht zijn de kennislabs ‘burgerschap’ en ‘diversiteit en moreel kompas’ bij elkaar gevoegd. In een gemeenschappelijke sessie kwamen we samen tot het inzicht dat er wel heel veel overeenkomsten zijn in beide thema’s. De kandidaten van beide afzonderlijke kennislabs vulden elkaar goed aan binnen de thema’s die besproken werden.

De discussie over de juiste titel van het nieuwe kennislab, ‘formeel burgerschap’ of ‘moreel burgerschap’ was snel afgerond; de deelnemers wilden voornamelijk focussen op onderdelen die in organisaties zelf spelen en dat was bij ‘moreel Burgerschap’ het best mogelijk. Bij formeel burgerschap kwamen eerder beleidsstukken en bovenschoolse thema’s voorbij en daar was geen voorkeur voor.

In het vervolgtraject hebben de deelnemers in 3 groepen, ‘leerlingperspectief’, ‘leraarperspectief’ en ‘organisatieperspectief’ de vraag beantwoord: wat gaat een deelnemer uit jouw doelgroep merken van het eindproduct dat dit kennislab gaat bedenken. Op deze plaats willen we alle deelnemers oprecht bedanken voor alle ‘out-of-the-box’ bedenksels die ze in hun groepjes de revue hebben laten passeren. Met deze opbrengst verheugen we ons op het vervolg van ons kennislab.