Verkenning | Kennisbenutting in kennisnetwerken van docenten

Leerkringen, docent-onderzoeksteams en academische werkplaatsen zijn populair in het onderwijs. Docenten die deelnemen aan dit soort kennisnetwerken zijn enthousiast. Er is echter nog weinig bekend over bijvoorbeeld de vraag of het ook lukt om de opbrengsten en inzichten daadwerkelijk toe te passen en verder te verspreiden naar collega’s. Dit verkennende onderzoek van het Kohnstamm Instituut gaat in op deze en andere vragen rond kennisbenutting | 2017