Interview | Meesterschapmodel: stapsgewijs onderzoek leren doen

Alle leerkrachten van basisschool Het Talent in Lent – het zijn er zo’n veertig – namen deel aan het drie jaar durende NRO-project TALENTontwikkeling (2015 – 2018). Met begeleiding van onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente leerden zij hoe ze onderzoek moeten doen naar hun eigen onderwijspraktijk. Prof. dr. Ard Lazonder (Radboud Universiteit) was de projectleider van TALENTontwikkeling en licht in dit interview het Meesterschapmodel toe | 2020