Gesprekstool | De leerling centraal

Als we de leerling echt centraal stellen in ons onderwijs wat vraagt dit dan van de docent? Om samen met anderen in gesprek te komen over de wenselijkheid van het geven van student voice en voor het verkennen van mogelijkheden over hoe dit te doen, heeft dit kennislab een gesprekstool ontwikkeld. Daarbinnen onderscheiden wij een aantal dimensies waarop leerlingen/studenten een stem gegeven kan worden. Op ieder van de dimensies is het de bedoeling om met elkaar (team, collega’s, leerlab) het gesprek aan te gaan en persoonlijke of team-ambities te koppelen.