Onderwijs en onderzoek verbinden met het Platform Samen Onderzoeken

Scholen, schoolbesturen, universiteiten en (hoge)scholen werken op tal van plekken samen om met kennis en wetenschappelijk onderzoek het onderwijs ‘evidence informed’ te verbeteren. De PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) ondersteunen met het online Platform Samen Onderzoeken deze samenwerkingsinitiatieven en dragen hierdoor bij  aan het leren van elkaar, de verbinding zoeken en werken aan kwaliteitsverbetering van de samenwerking.

“Met het Platform Samen Onderzoeken maken we zichtbaar waar onderwijs en wetenschap samenwerken bij het ‘evidence-informed’ verbeteren van het onderwijs. Het idee is dat scholen, universiteiten en hogescholen die aan het begin van deze samenwerking staan er veel van kunnen leren.”

Anko van Hoepen – vicevoorzitter PORaad

“Voor de ontwikkeling van het onderwijs is de combinatie van praktijk- en wetenschappelijke kennis onmisbaar. Om ‘evidence-informed’ werken in de school te optimaliseren, is het essentieel dat de praktijk van onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek duurzaam met elkaar in verbinding staan.”

Jelle Kaldewaij – directeur NRO

Platform Samen Onderzoeken

Platform Samen Onderzoeken bevat een uitgebreide kennisbank, deelt good practices rondom het opzetten en uitvoeren van gezamenlijk onderzoek en stimuleert kennisdeling en professionele ontwikkeling. Samenwerkingsrelaties stellen hun opbrengsten beschikbaar op een persoonlijke profielpagina. Ook zijn de laatste ontwikkelingen te vinden over de verdere inrichting van een regionale en landelijke kennisinfrastructuur en is er aandacht voor bijeenkomsten die gericht zijn op een nauwere samenwerking tussen onderwijs en onderzoek.

Slimme verbindingen zoeken

Het Platform Samen Onderzoeken komt voort uit Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: ontwikkelagenda voor een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs (2019) van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNUUit een brede consultatie met vertegenwoordigers van onderwijs en onderzoek blijkt dat onderzoeksinitiatieven binnen het onderwijs behoefte hebben aan verbinding met gelijksoortige samenwerkingsverbanden. Zij geven aan het nuttig te vinden ervaringen uit te wisselen. Het advies Slimme Verbindingen (2020) van de sectorraden pleit voor het voortbouwen op bestaande initiatieven bij de versterking van de kennisinfrastructuur van het onderwijs. Hiervoor is het nodig om bestaande verbanden in kaart te brengen. Het platform start vanuit het po en zal zich in de loop van de tijd verbreden naar vo en mbo.