Oproep aan leraren po, vo en mbo die lesgeven aan meertalige leerlingen

Ben je leerkracht/docent, directeur, IB’er, (taal)coördinator in po, vo of mbo, of een lerarenopleider en heb je ervaring met het geven van onderwijs aan meertalige leerlingen? Dan willen we graag jouw expertise horen over inclusief onderwijs in meertalige contexten (IOMC).

Welke vragen leven er in het onderwijsveld op het gebied van IOMC? En welke van die vragen verdienen prioriteit in wetenschappelijk onderzoek én praktijkonderzoek? Deze kwesties staan centraal in het SPRONG-Meertalig-consortium van de Hogeschool Utrecht, de Marnix Academie, Fontys Hogeschool en NHL Stenden Hogeschool in samenwerking met po-, vo- en mbo-scholen.

Door middel van een ‘Delphionderzoek’ verzamelen we meningen van experts om in kaart te brengen welke kennis nog nodig is ter versterking van IOMC. De studie beslaat drie rondes, waarvan deze vragenlijst de eerste is. In deze eerste ronde krijgen we middels voorliggende enquête zicht op de vragen en behoeftes omtrent IOMC die leven in de onderwijspraktijk.

De vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Het is mogelijk de vragenlijst te onderbreken en op een ander moment verder te gaan. Ken je andere leraren en collega’s die (ervaring hebben met) lesgeven aan meertalige leerlingen, dan zouden we het op prijs stellen als je dit bericht aan hen doorstuurt.

Klik hier om de vragenlijst te openen.