Interactieve lezing over meertaligheid

Joana Duarte heeft op het Stedelijk College Eindhoven, locatie Henegouwenlaan, een interactieve lezing gegeven over meertaligheid. Dit onderwerp staat al een aantal jaren hoog op de agenda op de school. Joana startte haar bezoek met het bijwonen van een aantal lessen. Zo volgde ze een les Nederlands in het kader van TIP (Tweetalig Internationaal Programma) bij collega Leo Rademakers. En een les Nederlands bij collega’s Alyssa Verhees en Iris Wijnands

Joana heeft laten zien hoe belangrijk het is om de thuistaal(talen) en -cultuur van een leerling te erkennen, te waarderen en in te zetten bij het leren in de les. En dat dit leidt tot meer betrokkenheid van een leerling en daardoor ook tot betere leeropbrengsten. Mooi om te zien dat dit onderwerp ook voor verbinding zorgt tussen het PO (Salto-scholen Eindhoven), het HBO (Fontys), Brainport en de opleidingsscholen die deel uitmaken van Trion opleidingsschool.