Inspiratie- en netwerkbijeenkomst Meertaligheid regio Zuid

Woensdagmiddag 15 februari 2023
Van 13.45 tot 16.30 uur
Basisschool De Wilakkers, Piuslaan 68, Eindhoven

Talenbewust lesgeven in het leesonderwijs

De mate waarin je als leerling in je thuis- en onderwijssituatie te maken krijgt met leeservaringen, leesbegeleiding en leesmodellen is bepalend voor je onderwijskansen. Door met rijke, diverse teksten te werken in de klas, kun je als docent bijdragen aan het herkennen, erkennen en waarderen van die (talige) diversiteit. Door ruimte te creëren voor het vertellen en delen van (die) verhalen, ontstaan er gezamenlijke ervaringen. Verhalen zijn een belangrijk hulpmiddel om elkaar te leren kennen. De relflectie op en het praten over teksten uit verschillende culturen kunnen een andere houding en waardering stimuleren ten aanzien van deze culturen. (Uit H7 van Talenbewust lesgeven: Met rijke teksten aan de slag. Van Liesbeth de Boer, Maaike Pulles, & Joanna Duarte (2022).

Veel scholen in de Brainportregio zijn druk bezig met ontwikkelingen op het gebied van meertaligheid. De lectoraat-leergroepen meertaligheid, onderdeel van het landelijke consortium Sprong Meertaligheid, nodigen alle deelnemende SPRONG-scholen (VO, PO, MBO), studenten van de FLOT-module Intercultureel leren (VO) en de FHKE-minor Leerkracht in een cultureel diverse klas (PO) en hun mentoren (van AZC-scholen, Taalscholen, Internationale scholen, nieuwkomersklassen, EOA’s, en TTO-scholen) èn alle overige geïnteresseerde collega’s in deze regio, daarom graag uit voor de tweede inspiratie- en netwerkbijeenkomst van het jaar, op woensdagmiddag 15 februari. Tijdens deze bijeenkomst willen we expliciet stil staan bij meertaligheid en lezen van jeugdliteratuur.

Maaike Pulles, onderzoeker bij de NHL Stenden Hogeschool en mede-auteur van het dit jaar verschenen boek Talenbewust lesgeven, zal ons in een inleiding inspireren rond het thema van lezen in een meertalige context en een aanzet geven om samen te praten en denken over lezen in een meertalige context en de inzet van rijke teksten daarbij. Deze keer zijn we te gast bij SKPO basisschool de Wilakkers in Eindhoven, een Sprong Meertaligheid partnerschool, die sinds drie jaar een krachtige omslag heeft gemaakt in het herkennen, erkennen en waarderen van de talige diversiteit van haar leerlingen. Zij zullen ons een inkijkje in hun veranderende onderwijspraktijk geven.

Iedereen die zich graag wil aansluiten bij dit netwerk Meertaligheid, dat ingebed is in de partnerschappen samen opleiden en professionaliseren van Trion en POS en in de Fontys minor intercultureel leren in diverse contexten, is van harte welkom!

Aanmelden

Via dit formulier

Uitnodiging

Bekijk hier de uitnodiging met het programma