Artikel | Kansen op de taalvriendelijke school

OBS De Panda, een multiculturele school in Kanaleneiland in Utrecht, startte in mei 2023 als eerste officiële Taalvriendelijke basisschool in de gemeente Utrecht. Deze partnerschool is door middel van het SPRONG IOMC project met het onderwerp Meertaligheid aan de slag is gegaan op school en dat heeft onder andere geleid heeft tot de aanvraag Taalvriendelijke School.

Lees hier het artikel van Didactief Kansen op de taalvriendelijke school over de voordelen van meertaligheid in de klas. Leraren ervaren meer werkplezier en leerlingen zijn meer betrokken.