Agenda terugblik

16 jan
Verkadefabriek, Den Bosch
Feestelijke presentatie consortia SPRONG Educatief

Op 16 januari presenteren het NRO en Regieorgaan SIA de vier gehonoreerde SPRONG Educatief consortia. Zij gaan zich de komende vier jaar bezighouden met het verbinden van regionale samenwerkingsverbanden van leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers met landelijke netwerken van lectoren/onderzoekers op belangrijke thema’s binnen het onderwijsonderzoek. Tegelijkertijd laten we zien hoe het SPRONG-programma, waar de consortia […]

29 jan
iXperium Nijmegen
Leer- en deelsessie onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ICT in het PO

Donderdag 29 januari is er een leer- en deelsessie van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ICT in het primair onderwijs op 29 januari in iXperium Nijmegen. In deze sessie krijg je inspirerende presentaties, gaan we hands-on aan de slag en delen we de resultaten van de verschillenden iXperium designteams.

05 feb
Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht
Conferentie innovatieve ‘good practices’ en praktijkgericht onderzoek

Op woensdag 5 februari 2020 is de eerste editie van de PO conferentie Provincie Utrecht (opvolger van de W&T Academie). De conferentie is een ontmoetingsplek voor leerkrachten in het basisonderwijs, pabo-docenten, schoolleiders en onderzoekers. Tijdens de conferentie slaan onderzoekers en leerkrachten de handen ineen. Leerkrachten presenteren innovatieve ‘good practices’ en praktijkgericht onderzoek. Onderzoekers presenteren hun […]

30 sep
Den Bosch
researchED Nederland komt naar je toe! | Thema: Passend Onderwijs

In samenwerking met de PO-raad en het NRO verzorgt researchED Nederland regionale conferenties. Elke conferentie heeft een eigen thema, vastgesteld in overleg met onze regionale partners. In samenwerking met partner Signum De Basis vindt op 30 september de conferentie plaats plaats over het thema ‘Passend Onderwijs’. Voor velen is het inpassen van de leerlingen waarvoor […]

30 nov
Regio Arnhem/Nijmegen
researchED Nederland komt naar je toe! | Thema: Gelijke Kansen

In samenwerking met de PO-raad en het NRO verzorgt researchED Nederland regionale conferenties. Elke conferentie heeft een eigen thema, vastgesteld in overleg met onze regionale partners. In samenwerking met de partners Fluvius & Stichting De Basis vindt op 8 april de aftrap plaats over het thema ‘Gelijke kansen’. Op 11 januari is het boek ‘Werk […]

30 sep
Bijeenkomst Netwerk Huisacademies

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar! Het netwerk heeft momenteel meer dan 50 leden uit […]

10 nov
Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Werkconferentie SPRONG Meertaligheid en Platform TVO

Thema: Taalbewuste vakleraren voor meertalige klassen – Naar inclusieve didactiek in opleidingen en professionalisering Taalontwikkeling is niet alleen een zaak van taaldocenten: in alle vakken leren kinderen en jongeren via taal. De manier waarop ze daarbij ondersteund kunnen worden noemen we taalgericht vakonderwijs, taalbewust onderwijs of geïntegreerd taal-zaakvakonderwijs. Aandacht voor school- en vaktaal heeft inmiddels […]

15 feb
Basisschool De Wilakkers
Inspiratie- en netwerkbijeenkomst Meertaligheid regio Zuid

Woensdagmiddag 15 februari 2023 Van 13.45 tot 16.30 uur Basisschool De Wilakkers, Piuslaan 68, Eindhoven Talenbewust lesgeven in het leesonderwijs De mate waarin je als leerling in je thuis- en onderwijssituatie te maken krijgt met leeservaringen, leesbegeleiding en leesmodellen is bepalend voor je onderwijskansen. Door met rijke, diverse teksten te werken in de klas, kun […]