Boundary crossing

In het SPRONG Meertaligheid-project wordt door de onderzoekers onderzoek gedaan aan de hand van het analyseren van ervaren “grenzen”, bijvoorbeeld daar waar interactie tussen mensen spaak loopt en zij zich inspannen om elkaar beter te begrijpen of bereiken. Op de studiedag van 2 november 2021 zijn betrokken consortiumleden bij elkaar gekomen om meer over boundary crossing te leren. In het verslag kun je meer lezen over wat dit precies inhoudt en in de video  zie je een voorbeeld van hoe een school probeert aan bepaalde grenzen voorbij te komen.