Inclusief onderwijs in meertalige contexten

SPRONG Meertaligheid krijgt subsidie uit de regeling SPRONG – Educatief.

Aan de slag!

Ontdek waar de scholen in het SPRONG netwerk mee bezig zijn in onze gedeelde ‘good practices’. Hier vind je verschillende voorbeelden van inclusief werken in meertalige contexten om zelf te gebruiken in jouw eigen (onderwijs)praktijk.

Aan de slag!

SPRONG Meertaligheid

Inclusief onderwijs in meertalige contexten

Het SPRONG Meertaligheid consortium verkent mogelijkheden om bestaande en nieuwe verbindingen van regionale samenwerkingsverbanden van leraren(opleiders), lectoren/onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van inclusief onderwijs in meertalige contexten op te zetten en te versterken. Op deze website worden deze verbindingen zichtbaar. Een plek waar onderwijsprofessionals elkaar kunnen vinden, kennis kunnen delen en op de hoogte blijven van nieuws omtrent meertaligheid.

Jantien Smit, lector Meertaligheid en Onderwijs, Hogeschool Utrecht

‘Hoe kunnen we gezamenlijk de uitdagingen die we op onze weg naar ‘inclusief onderwijs in meertalige contexten’ (IOMC) tegenkomen, in kaart brengen en overwinnen?