Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Samen de Regie’

Wat houdt het initiatief in?

‘Samen de Regie’ is een gezamenlijk gedragen project van het partnerschap van de Marnix Academie in Utrecht. De Marnix Academie had de behoefte om evidence informed leren meer onder de aandacht te brengen bij pabo-studenten. Voor schoolbesturen in het partnerschap was gepersonaliseerd leren een speerpunt. Eén en ander kon perfect gecombineerd worden in deze werkplaats, een driejarig project dat in de nazomer van 2022 wordt afgerond. Overkoepelend onderzoeksthema is ‘ICT en gepersonaliseerd leren’. Er doen vier schoolgebonden onderzoeksteams mee op in totaal vijf stagescholen. Elk team bestaat uit een aantal leerkrachten van de school in kwestie, pabo-studenten van de Marnix Academie en een onderzoeker van de Universiteit Utrecht of de Marnix Academie.

Waar zijn jullie trots op?

We merken dat er in het onderwijsveld nog veel onontgonnen terrein is op het gebied van onderzoeksmatig leren. De meerwaarde van dit project is dan ook dat we leren dat het scholen helpt om vanuit een goed geformuleerde onderzoeksvraag naar een probleem te kijken. In die ontdekking zit ook onze trots: dat we met de bevindingen van de onderzoekteams spin-off creëren voor in eerste instantie de scholen van onze eigen drie besturen, maar ook in bredere kring: dat we een steen in de vijver hebben geworpen. Een van onze opdrachten is dan ook om een leidraad op te leveren voor scholen die ook met deze vorm van leren aan de gang willen gaan.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Voor een werkplaats als de onze is evidence informed onderwijs een wezenskenmerk: we formuleren een onderzoeksvraag, waarop we vervolgens relevante data verzamelen uit eerder wetenschappelijk onderzoek, die we proberen te vertalen naar de eigen praktijk. Een team doet bijvoorbeeld onderzoek naar hoe gepersonaliseerd leren het rekenonderwijs kan versterken, en de uitkomsten kunnen ertoe leiden dat personaliseren een vaste plaats krijgt in het rekenonderwijs. Maar het tegenovergestelde zou ook het geval kunnen zijn: we laten ons uitsluitend leiden door de bewijslast die uit het onderzoek naar voren komt, en roepen niet hosanna omdat iets toevallig in de mode is.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Door corona is er wat vertraging in de planning van het project geslopen, maar in principe presenteren de onderzoeksteams in september 2021 aan de rest van het team van de stageschool, zodat iedereen er eigenaar van kan worden. Natuurlijk weten de collega’s wel in grote lijnen welk onderzoek er gaande is in een bepaalde klas, maar ze kennen niet alle ins en outs ervan. Die overdracht moet dit jaar plaatsvinden. Daarna volgt de spin-off-fase naar andere scholen van hetzelfde bestuur, zodat ook die er hun voordeel mee kunnen doen.

Partners

  • Marnix Academie
  • Universiteit Utrecht
  • Stichting Logos
  • Onderwijsgroep Amstelland
  • Stichting PCPO De Vier Windstreken
Logo: Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Samen de Regie’
Adres
Vogelsanglaan 1
3571 ZM Utrecht
Contactpersoon
Ton Bavinck