Werkplaats Onderwijsonderzoek Gepersonaliseerd leren met ICT

Wat houdt het initiatief in?

In deze werkplaats werken basisscholen, het iXperium/ Centre of Expertise Leren met ICT, de pabo van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en de Open Universiteit (OU) intensief samen. Dit consortium bouwt voort op langdurige samenwerkingsverbanden rond leren met ICT en wil nu een verdiepende stap maken door gepersonaliseerd leren met ict evidence-informed integraal vorm te geven op negen zogeheten iXperium-scholen, ook wel de ‘binnenkring’ genoemd. Op deze scholen ontwerpen en onderzoeken multidisciplinaire designteams – leraren, schooldirecteuren, pabo-studenten, pabo-docenten, onderzoekers en ICT-experts – integrale interventies voor gepersonaliseerd leren met ICT. Er is aandacht voor de vormgeving van het primaire proces, de organisatie van het onderwijs, inzet van ICT en de competenties van leraren en leerlingen. Er vindt zowel ontwerpgericht onderzoek op de scholen plaats, als overkoepelend onderzoek naar de interventies. De opgedane kennis wordt gedeeld met de ‘buitenkring’ van 171 scholen en met andere (hoge)scholen en universiteiten buiten de werkplaats.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn enorm trots op de scholen die nu het gepersonaliseerd leren met ICT in de praktijk brengen. Die de ambitie hebben om het onderwijs te innoveren en te herinrichten, met heel veel lef en commitment. Want het vraagt wel iets om gepersonaliseerd onderwijs in combinatie met ICT, schoolbreed in te voeren.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

We doen ook overkoepelend onderzoek. We volgen wat er op de onderzoeksscholen gebeurt en wat de opbrengsten zijn, wat het van de organisatie vraagt, welke competenties een leraar nodig heeft, wat de motivatie van leerlingen is en welke vaardigheden dit van hen vraagt. Dat doen we aan de hand van vragenlijsten en interviews. De leraren doen zelf ook onderzoek. Een aantal van hen volgt de nieuwe masteropleiding MOVEL, een afkorting van ‘Master ontwerpen van eigentijds leren’. Ook de pabo-studenten in het designteam doen onderzoek. Dat is ontwerpgericht en bouwt voort op evidence informed eerder onderzoek, bijvoorbeeld uit de Kennisrotonde.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

De meeste scholen geven op dit moment hun ontwerp vorm. In het voorjaar 2020 brengen ze de interventies in de praktijk. Het gaat dan vooral om met inzet van ICT het onderwijs te personaliseren: recht doen aan de verschillen tussen leerlingen, en de leerlingen eigenaar laten zijn van hun eigen leren.

Partners

 • HAN Pabo
 • iXperium/ Centre of Expertise Leren met ICT
 • Welten Instituut van de Open Universiteit
 • Delta
 • De BasisFluvius
 • Optimus
 • De Onderwijsspecialisten
 • Stichting Sint Josephscholen
 • Conexus
 • SPOG
 • SPOM

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden

Samen onderzoekend ontwerpen in de werkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’

In de Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ voeren scholen en kennisinstellingen in de regio Arnhem-Nijmegen sinds het voorjaar van 2019 samen ontwerponderzoek uit. Vooral op individueel leerkrachtniveau zijn al veel opbrengsten te zien, vertelt Anne-Marieke van Loon, die als associate lector ‘Leren met ict’ van hogeschool Arnhem-Nijmegen projectleider is van de werkplaats. | 2021

Publicaties & links

Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict

In de publicatie ‘Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict’ leest u hoe de scholen, die deelnemen aan de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO, in hun huidige onderwijs leerlingen regie geven in hun leerproces, hoe ze tegemoet komen aan verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen, hoe ict hierbij wordt ingezet en hoe zij hun schoolorganisatie hierop afstemmen. | 2021

Publicaties & links

Samen onderzoekend ontwerpen

De publicatie van onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in het Primair onderwijs biedt scholen, besturen, lerarenopleiders, onderwijsonderzoekers, be­leidsmakers en andere betrokkenen en geïnteresseerden inspiratie en handvatten voor het onderzoeksma­tig en evidence­-informed ontwerpen van gepersonaliseerd leren met ict in de praktijk. | 2021

Logo: Werkplaats Onderwijsonderzoek Gepersonaliseerd leren met ICT
Adres
Kapittelweg 35
6525 EN Nijmegen
Contactpersoon
Anne-Marieke van Loon
06-55218840