TALENTontwikkeling

Wat houdt het initiatief in?

In het NRO-project TALENTontwikkeling (2015 - 2018) hebben leerkrachten van basisschool Het Talent in Lent praktijkgericht onderzoek uitgevoerd om hun lespraktijk én hun eigen onderzoeksvaardigheden te verbeteren. Alle leerkrachten van de school deden mee aan het project. Zij werden hierbij begeleid door onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente. Tijdens het project hebben de leerkrachten in totaal 13 onderzoeken uitgevoerd over uiteenlopende onderwerpen die zij zelf hebben aangedragen. De onderzoeken zijn gegroepeerd in vijf thema’s:
 • Een actieve school
 • Leren in een betekenisvolle context
 • Lees- en schrijfonderwijs
 • Zelfstandig leren
Van schoolvisie naar inrichting van de school

Waar zijn jullie trots op?

 • We zijn allereerst trots op de producten die de onderzoeken hebben opgeleverd. Die zijn gebundeld in een werkmap, zodat ook andere scholen ervan kunnen profiteren.
 • We zijn trots op de methodiek die we hebben ontwikkeld om leerkrachten te leren om onderzoek te doen. Volgens deze methodiek – het Meesterschapmodel genoemd – verbeteren leerkrachten in vier fases hun onderzoeksvaardigheden.
 • We zijn er trots op dat uit herhaalde metingen is gebleken dat leerkrachten meer waarde zijn gaan hechten aan onderzoek en dat ze onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende houding hebben ontwikkeld.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Het project heeft verschillende lesmaterialen en producten opgeleverd die zijn voortgekomen uit onderzoek en waar ook andere scholen gebruik van kunnen maken.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Naast de hierboven beschreven activiteit, die was gericht op de onderzoeksvaardigheid van leerkrachten, hebben we op deze school in het project TALENTontwikkeling ook 3 jaar lang de 21ste eeuwse vaardigheden van leerlingen gevolgd. Dat was een tweede onderdeel van dit project. Als vervolg daarop hebben we bij de NRO een aanvraag ingediend voor een kortlopend praktijkonderzoek op dezelfde school. Daarin willen we onderzoeken hoe de ontwikkeling van kritisch denken, een van de 21ste eeuwse vaardigheden, kan worden gestimuleerd tijdens reguliere lessen.

Partners

 • Basisschool Het Talent in Lent
 • Radboud Universiteit
 • Universiteit Twente
 • NRO

Kennisbank

Publicaties & links

Meesterschapmodel | Begeleiden van praktijkgericht onderwijsonderzoek

De leerkrachten van basisschool Het Talent in Lent namen deel aan het drie jaar durende NRO-project TALENTontwikkeling (2015 – 2018). Het eindproduct is een model met richtlijnen voor begeleiders om basisschoolleerkrachten te leren praktijkgericht onderzoek te doen: het Meesterschapmodel.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | POINT: olievlek in Brabant

Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent, ofwel: POINT. In Noord-Brabant, maar ook in de wereld van onderwijsonderzoek, is het inmiddels een begrip. Anouke Bakx stond als wetenschapper aan de wieg van de eerste POINT-werkplaats en is ook nu nog nauw betrokken bij de ontwikkelingen.

Logo: TALENTontwikkeling
Adres
Montessorilaan 3
6525 HR Nijmegen
Contactpersoon
Ard Lazonder
024 - 361 2333