Stichting Brigantijn

Wat houdt het initiatief in?

Stichting Brigantijn heeft 18 basisscholen van christelijke, katholieke en bijzonder neutrale denominaties in Twente onder haar hoede. De meeste daarvan zijn opleidingsscholen, waarvan er drie de status ‘academisch’ en twee ‘startend academisch’ hebben. In samenwerking met de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion in Enschede leiden we ieder jaar gezamenlijk circa 80 studenten op. Ons motto is ‘Iedereen leert, iedereen onderzoekt’. Binnen de (startende) academische opleidingsscholen worden LIO-studenten, leerkracht-ontwikkelteams en externe onderzoekers begeleid/bijgestaan door docenten van de school in kwestie, Teacher Leaders genaamd, om zo de schoolontwikkeling te versterken. Wij stimuleren het onderzoekend vermogen binnen alle geledingen op school. In onze visie zijn onderzoeksvaardigheden basisvaardigheden: leerlingen hebben die nodig om goed voorbereid te zijn op hun toekomst. Alle deelnemende academische opleidingsscholen hebben een eigen onderzoeksagenda waarop hun drie belangrijkste ontwikkelpunten met hieraan gekoppelde onderzoeksvragen staan. Deze onderzoeksvragen zijn onderverdeeld in kennisvragen, implementatievragen en borgingsvragen. Een onderwerp staat hierdoor een aantal jaar op de onderzoeksagenda waardoor veranderingen echt in de cultuur van de school komen te zitten.

Waar zijn jullie trots op?

Dat we als Stichting Brigantijn de middelen blijven vrijmaken die bijdragen aan de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen van leraren en leerlingen op onze scholen. Iedere Teacher Leader krijgt wekelijks 4 uur om zich met onderzoek en het onderzoekend vermogen van de school en de stichting bezig te houden. Het is heel belangrijk en stimulerend dat ook het bestuur overtuigd is van het nut en de noodzaak van onderzoek op onze scholen, en dat de bekostiging daarvoor gewaarborgd is.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Die bijdrage is gering. Af en toe komen studenten van bijvoorbeeld Universiteit Twente voor een promotieonderzoek op onze scholen en dan nemen we uiteraard actief deel aan empirisch, evidence informed onderzoek, met een controlegroep en zo voort. Zo’n onderzoek moet dan wel aansluiten bij een van de ontwikkelpunten op de onderzoeksagenda van de school waar dat promotieonderzoek wordt uitgevoerd.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

We hebben net te horen gekregen dat we een van de vier consortia zijn die subsidie krijgen van SPRONG Actief. Het doel van SPRONG is om onderwijs en onderzoek zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen, en in ons geval wil dat onder meer zeggen dat we de banden met de hogeschool en de Universiteit Twente nauwer gaan aanhalen. Daarnaast blijft het bevorderen van het onderzoekend vermogen binnen Stichting Brigantijn zelf – bestuur, staf en scholen – onverminderd hoog op de agenda staan.

Partners

  • Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Hogeschool Saxion
  • Stichting ROOS
  • Stichting OPOA Primair Onderwijs Almelo
Logo: Stichting Brigantijn
Adres
Oostermaat 1a
7623 CS Borne
Contactpersoon
Marit Kruiskamp
074-8528235 / 06-53200912