STAIJ

Wat houdt het initiatief in?

STAIJ - Samen Tussen Amstel en IJ - is een stichting van scholen in het Amsterdamse stadsdeel Oost. De scholen van STAIJ vormen samen met scholen van andere schoolbesturen in de regio en drie academische instituten in de hoofdstad de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. Op de aangesloten scholen zijn leerteams actief, die onder leiding staan van een leerteamcoördinator: een deels daarvoor vrijgeroosterde leerkracht van de school in kwestie. Zo’n team kan verder bestaan uit leerkrachten, de directie, IB’ers en studenten. Onderzoekers van de instituten denken mee. De leerteamcoördinator is de linking pin tussen het leerteam en de Werkplaats en wisselt daar ervaringen, literatuurtips, onderzoeksresultaten uit met de leerteamcoördinatoren van alle andere deelnemende scholen. Voor de studenten van de opleidingsschool die deelnemen aan een leerteam, is het onderzoek dat ze doen meteen ook hun afstudeerproject. Studenten kunnen op onderzoeksvoorstellen solliciteren die een school in overleg met de Werkplaats en lerarenopleidingen heeft opgesteld.

Waar zijn jullie trots op?

Dat we een stevige structuur hebben neergezet waarbinnen praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd naar thema’s die voor onze scholen zeer relevant zijn, zoals kansengelijkheid en diversiteit. Die thema’s worden in alle geledingen van ons consortium besproken en onderzocht, en komen prominent terug in de koersplannen van de betrokken schoolbesturen.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Het onderzoek op onze scholen zit een beetje in tussen ‘design’ en ‘evidence informed’. Naar onze structuur en aanpak doen we wel echt wetenschappelijk onderzoek, compleet met controlegroepen bijvoorbeeld. Op de scholen hebben de leerteams daar niet genoeg tijd voor, maar ze werken wel volgens een vaste onderzoekscyclus, lezen relevante literatuur, testen en meten bestaande aanpakken in de praktijk en vergelijken die met andere scholen. Dat onderzoek verloopt niet honderd procent  wetenschappelijk verantwoord, maar leunt weldegelijk aan tegen evidence informed. Het levert in veel gevallen ook mooie en deelbare kennis op.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

We zijn nu vooral bezig met het testen van interventies die de kansengelijkheid voor kinderen moeten bevorderen. Deze interventies zijn voortgekomen uit de literatuur en uit gesprekken van leerteamcoördinatoren in de Werkplaats. De interventies worden op de scholen getest en daarna weer gedeeld in de Werkplaats.

Partners

  • Basisscholen van STAIJ
  • Basisscholen van ASKO
  • Basisscholen van Sirius
  • Basisscholen van ASC
  • Basisscholen Zaan Primair
  • Kohnstamm Instituut
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
  • Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | Zowel scholen als kennisinstellingen zijn blij met de WOA

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) is een effectieve netwerkorganisatie waarin kennisinstellingen en schoolbesturens samen praktijkonderzoek uitvoeren. De opbrengsten van de onderzoeken dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs van de deelnemende scholen. Erna van Hest is vanaf het begin algemeen coördinator van de WOA.

Video's & podcasts

Vlog | Onderzoekscoördinator Niels de Ruig

Bekijk hier de compilatie van verschillende vlogs van Niels de Ruig, onderzoekscoördinator Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam.

Publicaties & links

Onderzoek | Drie jaar Werkplaats Diversiteit

Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste opbrengsten van drie jaar Werkplaats Diversiteit, variërend van visies op Diversiteit en praktijkonderzoek tot resultaten van onderzoek naar de Werkplaats en van onderzoeksprojecten door twaalf leerteams.

Publicaties & links

Eindpublicatie | Samen Onderzoeken werkt!

Deze publicatie kijkt terug op twee jaar Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in het primair onderwijs en laat zien wat de opbrengst is van twee jaar intensieve samenwerking tussen scholen, hogescholen en universiteiten.

Logo: STAIJ
Adres
Cruquiusweg 68
1019 AH Amsterdam
Contactpersoon
Niels de Ruig
020-7163460