SPRONG Educatief

Wat houdt het initiatief in?

Aan de basis van SPRONG Educatief ligt de constatering dat het onderwijsonderzoek in Nederland te versnipperd is. Er zijn heel veel lectoren die onderzoek doen, maar vaak met een kleine aanstelling. Naast onderzoek doen hebben ze ook andere taken en daarom is de impact van praktijkgericht onderzoek beperkt – vooral lokaal op de scholen waarmee ze samenwerken. Daarom hebben we SPRONG Educatief bedacht. Daarmee beogen we het bundelen van onderzoekscapaciteit op één thema, zowel regionaal als landelijk. We hebben een call uitgeschreven waarmee we regionale samenwerkingsverbanden van leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers proberen te verbinden met een landelijk netwerk van lectoren/onderzoekers op één thema. Vier consortia kunnen we gedurende vier jaar financieel steunen. De thema’s waarop zij zich richten zijn: het organiseren van toekomstgerichte innovaties in het onderwijs, inclusief onderwijs in meertalige contexten, gepersonaliseerd leren met en over ICT en crossing boundaries for learning and development. Overigens is het beschikbare geld niet voor het onderzoek zelf, maar om een structuur neer te zetten die deze regionale en landelijke samenwerking mogelijk maakt.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat SPRONG perfect aansluit bij het recente advies ‘Slimme Verbindingen’ van de Landelijke Werkgroep Kennisinfrastructuur, dat we kennelijk iets gaan doen wat echt aanslaat, iets wat in het veld wordt herkend als een belangrijke stap in het versterken van het onderwijsonderzoek. SPRONG wordt kortom breed gedragen.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Die bijdrage hangt samen met de wisselwerking tussen leraren, lerarenopleiders en lectoren enerzijds en tussen regionale en landelijke verbinding anderzijds. Door die wisselwerking kan de vraagarticulatie beter naar voren komen, en door de bundeling van onderzoekskracht op één thema is de kans groter dat er ook meer evidence informed onderzoek zal plaatsvinden, en dat de resultaten beter dan nu zullen beklijven in de praktijk.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

We hebben de beoordeling van de aanvragen nog maar net achter de rug en hebben de vier uitverkoren consortia op een feestelijke startbijeenkomst in januari 2020 uitgenodigd om nader kennis te maken en zich te presenteren. Daarnaast zijn we bezig om meer financiering te bewerkstelligen om meer consortia te kunnen ondersteunen.

Partners

  • NRO
  • Regieorgaan SIA

Kennisbank

Publicaties & links

Advies | Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking

Het advies van de Stuurgroep van het Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek (OPPO) waarin geconstateerd wordt dat praktijkgericht onderwijsonderzoek in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de kwaliteit van onderwijs en aan de wetenschappelijke kennisbasis.

Publicaties & links

Group Concept Mapping | Praktijkgericht onderwijsonderzoek versterken

In dit rapport wordt via Group Concept Mapping in kaart gebracht wat er nodig is om de impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek in het hbo te versterken. Zowel op de professionalisering van teams van leraren(opleiders) en van leraren in opleiding als op het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis.

Logo: SPRONG Educatief
Adres
Winthontlaan 2
3526 KV Utrecht
Contactpersoon
Christiaan Seemann - SPRONG Educatief Programmateam