ResearchLab

Wat houdt het initiatief in?

Het ResearchLab is een onderdeel van het Kenniscentrum van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. Met dit initiatief wil SCOH leerkrachten meer betrekken bij onderwijsonderzoek en de onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden van leerkrachten waarderen en bevorderen. Daarnaast is een belangrijk doel van het ResearchLab dat SCOH wil weten wat werkt, zodat de kwaliteit van onderwijs steeds verder verbetert. Medewerkers van de organisatie – directeuren, ib’ers, leerkrachten, andere medewerkers – kunnen onderzoeksvragen indienen bij het ResearchLab. Een ResearchTeam, dat bestaat uit leraren die affiniteit hebben met onderzoek, gaat er vervolgens mee aan de slag. Dit team onderzoekt literatuur en doet praktijk(gericht) onderzoek. Bij het onderzoek wordt samengewerkt met experts in de leernetwerken van het SCOH Kenniscentrum en met verschillende hogescholen en universiteiten.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn vooral trots op het pionierswerk dat we hiermee doen, dat we denken in kansen en mogelijkheden. Dat is de basis van het ResearchLab. We zijn begonnen in februari 2019 en we zijn er trots op dat het ResearchLab er nu (december 2019) al zo stevig staat: er is een ResearchTeam, er is een website, er lopen onderzoeken, er zijn al resultaten van onderzoeken, en er worden vanuit de scholen steeds meer onderzoeksvragen ingediend. Er is in korte tijd heel veel tot stand gebracht.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

We raadplegen bestaand onderzoek (wat werkt?) en voeren zelf praktijkonderzoek uit met het doel de kwaliteit van ons onderwijs steeds verder te verbeteren. Het is voor ons nog een zoektocht hoe doorwrocht en intensief we de dingen willen onderzoeken, omdat voorop staat dat het toepasbaar moet zijn in de praktijk. Maar feit is dat we onderzoek gebruiken als bron en basis voor onderwijsverbetering.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

We zijn bezig met de afronding van de eerste onderzoeken die het ResearchTeam heeft uitgevoerd. Daarnaast zijn we erop gericht om het draagvlak en de bekendheid van het ResearchLab te vergroten, onder meer door de publiciteit te zoeken. Ook gaan werken aan het opbouwen van structurele, duurzame samenwerkingsrelaties met kennisinstellingen, is een aandachtspunt. Een ander aandachtspunt is, zoals eerder genoemd, de balans tussen het wetenschappelijke en praktijkgerichte karakter van de onderzoeksactiviteiten.

Partners

  • Universiteit Leiden
  • Gemeentelijke initiatieven

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | Leerkrachten doen onderzoek in het ResearchLab

De kwaliteit van het onderwijs verbeteren en een onderzoekende houding van leerkrachten waarderen en bevorderen zijn de twee belangrijkste doelstellingen ven het ResearchLab van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). Stafmedewerker onderwijs Natalie van der Veen is de projectleider van het ResearchLab vertelt.

Publicaties & links

Schema | Werkwijze ResearchLab

Dit schema maakt de stappen inzichtelijk wanneer een onderwijsvraag binnenkomt bij het ResearchLab.

Logo: ResearchLab
Adres
Laan van Meerdervoort 70
2574 AN Den-Haag
Contactpersoon
Natalie van der Veen
070-311 87 87