POINT Noord-Nederland

Wat houdt het initiatief in?

POINT Noord-Nederland is een spin-off van de POINT-werkplaatsen in Brabant die zijn opgezet door Anouke Bakx[1]. POINT staat voor Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent. In de werkplaats voeren leraren van de deelnemende scholen met ondersteuning van onderzoekers (hogeschool en universiteit) onderzoek uit dat is gericht op verbetering van het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. De vragen van de scholen zijn richtinggevend voor dit onderzoek. Daarnaast voert de universiteit in het kader van POINT grootschalig onderzoek uit naar vraagstukken rond (hoog)begaafdheid. Dit zijn de doelen van POINT Noord Nederland:
  • Leraren ontwikkelen onderzoeksvaardigheden en leren wetenschappelijk onderbouwd te werken.
  • Scholen krijgen wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op hun vragen en komen tot goed onderbouwde interventies.
  • Er is in de wetenschap meer aandacht voor hoogbegaafdheid en onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.
[1] Anouke Bakx is lector ‘Goed leraarschap, goed leiderschap’ bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie en bijzonder hoogleraar ‘begaafdheid’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat POINT in onze regio in korte tijd – ongeveer een half jaar – van de grond is gekomen. Er zijn veel mensen die waarde hechten aan onderzoek en aan de wetenschappelijke onderbouwing van interventies in het onderwijs. Het belang van onderzoeksmatig werken staat in onze regio op de agenda!

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Evidence-informed onderwijs is waar het bij POINT om draait. Kern is dat wetenschappelijke kennis over onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen de school en de klas in wordt gebracht en dat scholen en leraren tot een goed onderbouwde praktijk komen. Dat betekent dat er veel aandacht is voor de vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Om wetenschappelijke kennis met de praktijk te delen, worden verschillende instrumenten ingezet, bijvoorbeeld factsheets of een spel.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

We hebben net de eerste bijeenkomst achter de rug, dus we zijn volop bezig om de werkplaats op te starten en goed neer te zetten. Omdat we ons richten op heel Noord Nederland, moet het mogelijk zijn om hier, net zoals in Brabant, meer werkplaatsen op te zetten. Maar daarvoor zullen we eerst meer bekendheid gaan geven aan onze werkplaats, aan onze activiteiten en de waarde daarvan.

Partners

  • POINT 013, 040 en 037
  • Windesheim
  • RUG
Logo: POINT Noord-Nederland
Adres
Windesheim, Campus 2
8017 CA Zwolle
Contactpersoon
Elise Samsen-Bronsveld
06-31069769