Werkplaats POINT 040

Wat houdt het initiatief in?

POINT staat voor Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent, 040 staat voor de regio Eindhoven. POINT is een werkplaats gericht op onderwijsonderzoek. Leerkrachten uit het basisonderwijs, pabodocenten, wetenschappers en studenten onderzoeken samen hoe het passend onderwijs aan met name (hoog)begaafde leerlingen kan verbeteren. Er wordt in de werkplaats zowel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van universiteiten als praktijkonderzoek door leerkrachten. De onderzoeksvragen van het wetenschappelijke onderzoek komen van de POINT-leerkrachten. De POINT-leerkrachten denken ook mee over bijvoorbeeld de informatiebrief aan ouders en zij coördineren de dataverzameling binnen hun school.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn er trots op hoe wij een brug slaan tussen de onderwijspraktijk en de wetenschap. Vaak is de onderwijspraktijk zelf niet betrokken bij onderzoek dat in het onderwijs wordt uitgevoerd, maar bij POINT vinden we de inbreng vanuit de onderwijspraktijk juist belangrijk. Verder zijn wij trots op de producten die uit POINT zijn voortgekomen, zoals kennisclips, een professionaliseringspel (enIQma), de top 20 principes voor onderwijs aan begaafde leerlingen, en verschillende praktijk- en wetenschappelijke artikelen. Op onze website www.point040.nl zijn alle producten te vinden die uit POINT zijn voortgekomen.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Wij leveren op verschillende manieren een bijdrage aan evidence-informed onderwijs. Zo ontwikkelen de POINT-leerkrachten een onderzoekende houding en een onderzoekend vermogen. Hierdoor kijken zij op een meer onderzoekende manier naar hun onderwijspraktijk en raadplegen zij vaker wetenschappelijke literatuur. Daarnaast gebruiken de POINT-leerkrachten de resultaten uit hun praktijkonderzoek in hun eigen onderwijspraktijk. En ten derde creëren wij verschillen producten die zijn gebaseerd op of voortgekomen zijn uit wetenschappelijk onderzoek, zoals het professionaliseringsspel enIQma en praktijkartikelen met praktijktips. Deze informatie delen we ook met onderwijsprofessionals buiten POINT, bijvoorbeeld via onze website en onze LinkedIn pagina.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

We werken momenteel aan een nog betere transfer tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk. Zo ontwikkelen we een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde training die is gericht op de professionalisering van leerkrachten op het gebied van (hoog)begaafdheid. Verder kijken we ook naar verschillen in zelfbeeld tussen (hoog)begaafde leerlingen en hun klasgenoten, zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Partners

 • Stichting Best Onderwijs
 • Salto
 • PlatOO
 • SKPO
 • Agora
 • Zaan Primair
 • Stedelijk College in Eindhoven
 • Radboud Universiteit
 • Universiteit Utrecht
 • Tilburg University
 • Fontys Hogeschool Kind en Educatie

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | POINT verbreedt; geografisch én inhoudelijk

Dat het concept van de Werkplaats Onderwijsonderzoek steeds meer terrein wint, zien we in Brabant, waar POINT 013 inmiddels twee equivalenten heeft, namelijk in Eindhoven (POINT 040) en in Den Bosch (POINT 073). Maar er zijn meer mooie ontwikkelingen, vertelt Anouke Bakx, die als wetenschapper vanaf het begin is verbonden aan POINT.

Publicaties & links

Interview | POINT: olievlek in Brabant

Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent, ofwel: POINT. In Noord-Brabant, maar ook in de wereld van onderwijsonderzoek, is het inmiddels een begrip. Na de oprichting van de eerste Werkplaats Onderwijsonderzoek POINT 013 in Tilburg in 2016, is dit schooljaar ook POINT 040 in Eindhoven van start gegaan. POINT 073 – in Den Bosch – is in ontwikkeling. Anouke Bakx stond als wetenschapper aan de wieg van de eerste POINT-werkplaats en is ook nu nog nauw betrokken bij de ontwikkelingen. | 2021

Logo: Werkplaats POINT 040
Adres
Schoolstraat 5
5061 XA Oisterwijk
Contactpersoon
Kim Smeets
013-5230833