Partnerschap Opleiden in de School

Wat houdt het initiatief in?

Binnen het Partnerschap Opleiden in de School wordt onderzoek uitgevoerd door studenten en leerkrachtenen door het lectoraat van Fontys Hogeschool Kind en Educatie in samenwerking met scholen en stichtingen. Studenten doen onderzoek in de opleidingsscholen, zowel kleine onderzoekjes tijdens de opleiding als een (groter) afstudeeronderzoek. Het afstudeeronderzoek is altijd gerelateerd aan een thema dat speelt in de ontwikkeling van de betreffende school. Op veel scholen voeren studenten hun afstudeeronderzoek uit in samenwerking met leerkrachten waarmee ze samen een onderzoeksgroep vormen. Naast het onderzoek van studenten voert het lectoraat verschillende onderzoeksprojecten uit, bijvoorbeeld de onderzoekswerkplaats POINT 13, NRO-projecten, zoals Onderzoekscultuur in de school, Onderwijs met kennis en andere gesubsidieerde onderzoeksprojecten waarbij het lectoraat, samen met partners, praktijkonderzoek doet in scholen.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn er vooral trots op dat we het onderzoek echt samen met scholen vormgeven. We stellen in overleg onderzoeksthema’s vast en voeren de onderzoeken in samenwerking uit. Dat maakt ook dat het onderzoek echt relevant is voor de praktijk. De opbrengsten van het onderzoek gaan altijd terug naar de praktijk, zodat scholen ze kunnen gebruiken. Doordat de omvang van ons netwerk zo groot is, worden de opbrengsten van onderzoek vaak heel breed gedeeld. Dat doen we onder meer tijdens de jaarlijkse studiedag die we voor alle  opleidingsscholen van ons partnerschap organiseren.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

In principe is al het onderzoek dat wij doen praktijkonderzoek. De tools die het onderzoek oplevert zijn in de schoolpraktijk te gebruiken, bijvoorbeeld dialoogkaarten om gesprekken te voeren, scans om een praktijksituatie in beeld te brengen of videomateriaal over het geven van feedback bij actief leren. Al die opbrengsten kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en zijn onderbouwd met literatuur/onderzoek. Zo dragen we als partnerschap bij aan evidence informed onderwijs.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Samenwerken aan innovaties in hybride leerteams; dat is waar wij momenteel mee bezig zijn. We zijn aan het onderzoeken hoe we innovatieprocessen in scholen nog meer en beter in samenwerking kunnen vormgeven. We voeren onderzoeksprojecten uit waarin studenten, opleiders en leerkrachten samen een hybride leerteam vormen en samen werken aan een innovatie. We ontwikkelen daar een methodiek voor. We doen bijvoorbeeld ook mee aan een onderzoek naar kennislabs; ook dat is een vorm van een hybride samenwerking.

Partners

  • 46 schoolbesturen primair onderwijs (zo’n 172 opleidingsscholen) in de regio’s Eindhoven, Tilburg, ’s Hertogenbosch, Veghel en Venlo
  • Fontys Hogeschool Kind en Educatie
Logo: Partnerschap Opleiden in de School
Adres
Berlicumseweg 8g
5248 NT Rosmalen
Contactpersoon
Secretariaat POS
073-850 78 50