Opleidingsschool Christelijke Hogeschool Ede

Wat houdt het initiatief in?

Derde- en vierdejaars pabostudenten van Christelijke Hogeschool Ede (CHE) voeren tijdens het werkplekleren onderzoek uit op de scholen. De derdejaars studenten doen in groepjes een ontwerponderzoek op basis van een vraag van de school  en de vierdejaars voeren in afstemming met de school een individueel onderzoek uit volgens de onderzoekscyclus. Op de academische opleidingsscholen die deel uitmaken van het partnerschap – het zijn er 12 – functioneren onderzoeksteams. Zo’n onderzoeksteam, dat bestaat uit twee masterleerkrachten, een onderzoeker van de hogeschool en derde- en vierdejaars studenten, stelt een onderzoeksplan op voor 3 à 4 jaar. Het plan wordt uitgewerkt in deelonderzoeken, die de onderzoeksteams, aangestuurd vanuit het lectoraat van de opleiding, uitvoeren.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn er trots op dat we de afgelopen acht jaar een duurzame relatie hebben opgebouwd met de academische opleidingsscholen. De scholen stellen die samenwerking erg op prijs. Zij waarderen het vooral dat we samen de tijd nemen om problemen te benoemen, te analyseren en te onderzoeken. Ook zijn we er trots op dat het redelijk goed lukt om de onderzoekende houding binnen de scholen te bevorderen. We zien dat scholen minder snel overgaan tot actie, en dat zij zaken eerst analyseren en onderzoeken door literatuur te raadplegen en gegevens te verzamelen.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Het vorige lectoraat had het thema ‘talenten en opbrengsten’, ofwel de verhouding tussen talentgerichtheid en doelgerichtheid en hoe scholen die twee kunnen integreren. Dit thema heeft een plaats gekregen in het curriculum van de pabo: twee van de vijf kritische beroepssituaties die het curriculum vormen, gaan over dit thema. Verder hebben we in het kader van dit thema met de academische opleidingsscholen onderzoek gedaan. Doordat dat onderzoek betrekking had op onderzoeksvragen van deze scholen, is het thema ook op de werkvloer bespreekbaar gemaakt.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Als nieuwe lector is Gert-Jan Veerman aangesteld. Sociale cohesie is het thema van het nieuwe lectoraat ‘Samen Divers’. De academische basisscholen gaan de komende jaren onderzoek uitvoeren in het kader van dit thema. We verkeren nu in de verkennende fase. We merken dat de academische opleidingsscholen, als het gaat om diversiteit, vooral praktijkkwesties aandragen over hoe de saamhorigheid kan worden versterkt. Vanuit het concept ‘sociale cohesie’ zijn de volgende subthema’s vastgesteld:
  • Participatie van alle leerlingen.
  • Tolerantie bij verschillen, onder andere religieuze verschillen.
  • Culturele identiteit bij taalverwerving.
  • Maatschappelijke gerichtheid.

Partners

  • Opleiding Leraar Basisonderwijs Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
  • Lectoraat ‘Samen Divers’ van de CHE
  • Opleidingsschool Het PLG-netwerk: samenwerkingsverband met 50 besturen/verenigingen voor primair onderwijs, ongeveer 225 basisscholen, waarvan 12 academische basisscholen
Logo: Opleidingsschool Christelijke Hogeschool Ede
Contactpersoon
Jan Kaldeway
0318-696300