Opleidingsnetwerk Samen Opleiden

Wat houdt het initiatief in?

Hogeschool de Kempel vormt met 7 po-besturen in de regio Opleidingsnetwerk Samen Opleiden. Samen Opleiden en Samen Onderzoek doen gaan bij ons hand in hand, het een kan niet zonder het ander. Door de koppeling tussen samen opleiden en samen onderzoeken werken wij toe naar onze ambitie, namelijk het opleiden en professionaliseren van (aanstaande) leraren én de professionals die hen begeleiden. Samen Onderzoeken binnen onze professionele werkplaatsen is een middel om onze ambitie te halen, die we relateren aan twee sporen:
  1. het opleiden van aanstaande leraren op de werkplek;
  2. bijdragen aan de ontwikkeling van de opleidingsscholen
Per jaar zijn er 14 gefaciliteerde plekken waar studenten – in een onderzoeksteam – onderzoek doen. De onderzoeksvraag wordt bepaald door de opleidingsschool en het onderzoeksteam bestaat uit een docent-onderzoeker (afkomstig van De Kempel), een leraar-onderzoeker (iemand van de basisschool), eventueel andere teamleden van de basisschool en de studenten; onze aanstaande leraren. Inmiddels hebben zo’n 26 scholen met een professionele werkplaats gewerkt.

Waar zijn jullie trots op?

Dat studenten aangeven dat ze echt het gevoel hebben dat ze serieus meegenomen worden, dat ze onderdeel zijn van het team en daarin binnen de professionele werkplaats een gelijkwaardige positie innemen. Zo ervaren zij dat zij een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun stageschool. Ook zien we dat het een duurzame bijdrage levert aan schoolontwikkeling en dat een onderzoekende houding bij onze professionals wordt gestimuleerd.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Bij onderzoek gaan we uit van een theoretisch kader, gebaseerd op bevindingen uit eerder onderzoek. Wetenschappelijke theorie wordt gebruikt om het onderzoek en het onderwijs vorm te geven. Wij zijn echter geen academisch opleidingsnetwerk en dat streven we ook niet na. Het is een bewuste keuze: laat eerst die onderzoekende houding gemeengoed worden. Het gaat er nu vooral om dat men inziet dat deze houding van meerwaarde is voor de schoolontwikkeling. Dat is al een mooie stap.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

We willen er vooral voor zorgen dat de beide eerder genoemde sporen met elkaar in balans zijn, dat ze even goed uit de verf komen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat die verhouding binnen de professionele werkplaatsen soms wat scheef was en dat het belang van de schoolontwikkeling prevaleerde boven dat van het opleiden van de studenten. Als we dat verder recht kunnen trekken, zal dat niet alleen ten goede komen aan de studenten, maar ook aan de ontwikkeling van hun pabo, De Kempel.

Partners

  • Hogeschool De Kempel
  • 7 po-schoolbesturen met zo’n 120 opleidingsscholen
Logo: Opleidingsnetwerk Samen Opleiden
Adres
Deurneseweg 11
5709 AH Helmond
Contactpersoon
Silke Vos
06-31778170