Onderwijskennis.nl

Wat houdt het initiatief in?

De website Onderwijskennis.nl – knooppunt van en voor het onderwijs – is dé plek voor de nieuwsgierige onderwijsprofessional, die kennis uit onderzoek wil benutten om de onderwijspraktijk te verbeteren. Onderwijskennis.nl verbindt onderzoek met de onderwijspraktijk en maakt wetenschappelijke kennis toegankelijk voor onderwijsprofessionals. Zij vinden op de website wetenschappelijke inzichten, publicaties, kennisbronnen en tools over belangrijke onderwijsthema’s, zoals ‘Blended en online onderwijs’, ‘Docentprofessionalisering’ en ‘Zelfregulatie en eigenaarschap’. Het aantal thema’s wordt steeds uitgebreid. Daarnaast geeft Onderwijskennis.nl een overzicht van bijeenkomsten over onderwijsthema’s en hebben handreikingen, praktische tips en vernieuwingsprojecten een belangrijke plek op de website.

Waar zijn jullie trots op?

De gebruiker van Onderwijskennis.nl kan rekenen op betrouwbare en gestaafde kennisbronnen, want alle bronnen die je op Onderwijskennis.nl aantreft zijn zorgvuldig gecheckt op kwaliteit.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Evidence informed onderwijs bewerkstelligen is hét doel van Onderwijskennis.nl. Onderwijskennis.nl maakt wetenschappelijke kennis toegankelijk voor onderwijsprofessionals zodat zij deze kennis kunnen toepassen in de onderwijspraktijk.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Op dit moment biedt Onderwijskennis.nl met name kennis over thema’s die relevant zijn voor het hoger onderwijs, maar in de loop van 2021 worden de thema’s aangevuld en verbreed. Daarmee komt er meer kennis beschikbaar voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Zo worden in de eerste helft van 2021 de volgende thema’s toegevoegd:
  • Passend onderwijs
  • Onderwijsachterstanden
  • Hybride leeromgevingen
Bij het werken aan de doorontwikkeling van de website zoeken we samenwerking met onderwijsprofessionals en diverse partners om samen de kennisinfrastructuur in Nederland te versterken.

Partners

  • NRO
  • Vele partners in wetenschap en onderwijs
Logo: Onderwijskennis.nl
Adres
Laan van Nieuw Oost Indië 300
2593 CE Den Haag