mijnplein

Wat houdt het initiatief in?

Vierdejaars pabostudenten van de Katholieke Pabo Zwolle voeren binnen onze scholen  praktijkgericht onderzoek uit. Doel is dat het onderzoek bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs op de school waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Essentieel is dan ook dat de school, in overleg met de student, bepaalt waar het onderzoek zich op richt. Wij hebben drie academische opleidingsscholen. Het verschil tussen het onderzoek op onze reguliere opleidingsscholen en drie academische opleidingsscholen zit hem vooral in de duur en de intensiteit van het onderzoek. Op de reguliere opleidingsschool wordt het onderzoek in één jaar afgerond en op academische scholen loopt het onderzoek gedurende een periode van 3 jaar. Het gaat daar om een langer lopend verbetertraject, dat er bijvoorbeeld op is gericht om de didactiek van begrijpend lezen te verbeteren. Ook het meten van de effecten van de vernieuwing of de ontwikkelde aanpak is onderdeel van het onderzoek op de academische opleidingsscholen.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat de kinderen profijt hebben van het onderzoek dat op onze scholen wordt uitgevoerd. Want uiteindelijk gaat het daar om: dat het kind er beter van wordt. Ook zijn we er trots op dat de verbeteringen die wij in ons onderwijs doorvoeren gebaseerd zijn op onderzoek. Het waarom van de verbeteringen is altijd duidelijk. En ten slotte vinden wij het heel mooi dat de school, het team, altijd actief is betrokken bij het thema waar het onderzoek zich op richt. Zij zeggen zelf: dit is waar wij beter in willen worden. De school is eigenaar van het onderzoek.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Het onderzoek op onze academische opleidingsscholen en de resultaten daarvan zijn goed onderbouwd. Er wordt soms gewerkt met een controlegroep en er wordt getoetst wat de effecten zijn. Dat maakt dat de opbrengsten ook bruikbaar zijn in andere scholen. Omdat het geen wetenschappelijk onderzoek is, maar praktijkgericht onderzoek in een specifieke context, zijn de onderzoeksresultaten niet voor 100% toepasbaar in andere scholen. Een bepaalde aanpak kan op een school met 500 leerlingen bijvoorbeeld anders uitpakken dan op een school met 80 leerlingen. Maar we zien dat scholen wel veel van elkaars onderzoeksopbrengsten leren.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Wij zijn – conform de strategische agenda van mijnplein - bezig met de ontwikkeling van onderzoekend en ontdekkend leren. Daarnaast willen we de onderzoekende cultuur in onze organisatie versterken en willen we kennisdeling beter borgen. Daarom zijn wij nu – als vervolg op de professionele leergemeenschappen – gestart met de opzet van kenniskringen en ontwikkelkringen.

Partners

  • mijnplein, Raalte
  • Katholieke Pabo, Zwolle
Logo: mijnplein
Adres
Monumentstraat 55a
8102 AK Raalte
Contactpersoon
Maarten Bauer
0572-321 565