Meer Primair, VU en Platform Onderzoek & Innovatie

Wat houdt het initiatief in?

Meer Primair is een stichting voor christelijk en katholiek basisonderwijs in de Haarlemmermeer die een samenwerkingsverband heeft met de Vrije Universiteit in Amsterdam. Studenten Bestuur en Organisatie Wetenschappen van de VU kunnen – individueel of met een groepje van twee of drie – op een van 17 scholen van Meer Primair hun bacheloronderzoek doen. Er is plaats op vijf scholen tegelijk, niet noodzakelijkerwijs steeds dezelfde. Het initiatief voor de aanvraag ligt bij de school, maar samen bepalen de beide partijen de uiteindelijke onderzoeksvraag. De lectoren van de VU zorgen ervoor dat de onderzoeksvraag ‘puntig’ gemaakt wordt als dat nog onvoldoende het geval is. De resultaten van het onderzoek worden aan alle 17 scholen gezamenlijk gepresenteerd. De Onderzoeksagenda van Meer Primair krijgt vorm door de onderzoekende benadering en houding van medewerkers te stimuleren. De onderzoeken van de VU-studenten dragen bij aan het wetenschappelijke gehalte. In het Platform Onderzoek & Innovatie inspireren geïnteresseerde medewerkers elkaar om ideeën over innovatie om te buigen tot bijdragen aan de schoolontwikkeling. Deze aanpak spreekt aan en heeft inmiddels ook de interesse van andere besturen in de regio.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn vooral erg trots op de olievlekwerking van dit initiatief. Vier jaar geleden zijn we klein begonnen, en gaandeweg is de academische basisschoolleerkracht helemaal in beeld gekomen. Meer Primair doet mee aan de Regionale Aanpak Lerarentekort, en samen met de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs, de BAB, hebben we de academische leerkracht in bestuurlijke zin nu ook buiten de grenzen van de Haarlemmermeer beter op de kaart gezet. Los van die bestuurlijke verbreding heeft de Academische Pabo van de Hogeschool Leiden recentelijk interesse getoond voor onze aanpak.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

We zijn vanaf het begin sponsor geweest van het boek ‘Op de schouders van reuzen’ van Paul Kirschner. Dat staat vol met inspirerende voorbeelden van hoe evidence informed onderzoek vertaald kan worden naar de praktijk. Daaruit hebben we allerlei praktische tips gehaald die we in ons personeelsmagazine hebben gepubliceerd. En natuurlijk is de basis van waaruit studenten aan de VU te werk gaan ook evidence informed. Wat niet wegneemt dat het onderzoek dat ze samen met onze leerkrachten op de scholen uitvoeren toch vooral ontwerpgericht is.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Onze focus ligt op het anders organiseren van het onderwijs, vanuit de intrinsieke behoefte om het onderwijs beter te maken. Dat er te weinig leraren zijn, is paradoxaal genoeg geen lerarentekortprobleem, maar een organisatieprobleem. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de mogelijke oplossingen van dat probleem, en een initiatief als de samenwerking tussen Meer Primair en VU kan daaraan een steentje bijdragen.

Partners

  • Meer Primair (Platform Onderzoek en Innovatie)
  • VU
  • Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs
Logo: Meer Primair, VU en Platform Onderzoek & Innovatie
Adres
Burgemeester Pabstlaan 10 D1
2131 XE Hoofddorp
Contactpersoon
Wendy ten Bookum