Learning Lab Kindcentrum Snijders

Wat houdt het initiatief in?

De pabo en opleidingsschool doen gezamenlijk praktijkonderzoek. In het derde jaar van de pabo moeten studenten hun scriptie gaan schrijven en daar sluiten wij bij aan. Er wordt een gezamenlijke onderzoeksvraag geformuleerd, een combinatie van wat de school wil en wat de student wil. Dat gaat tot nu toe altijd goed, de meeste studenten hebben geen vooropgezet vastomlijnd idee over wat ze precies willen onderzoeken. In principe duurt het onderzoek het hele jaar. De studenten schrijven het theoretisch kader. Het praktijkonderzoek wordt uitgevoerd op de stageschool, in de ideale situatie door een student en een collega samen. De onderzoeksvraag wordt vervolgens aangescherpt door de betrokken pabo-docent, in onderling overleg met de student in kwestie. Aan het eind van het schooljaar worden de (voorlopige) resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan docenten van Kindcentrum Snijders en Hogeschool Leiden. Daar maken we dan echt een feestje van.

Waar zijn jullie trots op?

Dat we de studenten echt kunnen laten zien dat er wat met hun onderzoek gebeurt, dat het relevant en nuttig is, en dat de kwaliteit van de opleidingsschool en het onderwijs zich daardoor verder kan ontwikkelen. Het is soms zelfs zo, dat docenten naar aanleiding van zo’n onderzoek hun lesgeven aanpassen, iets dat studenten natuurlijk een extra boost geeft.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Wat over een interventie in de literatuur als effectief wordt bestempeld, toetsen wij met ons onderzoeksmodel in de praktijk. Daarvoor passen we die interventie aan aan de specifieke situatie van de klas en de school in kwestie. Vaak is er al sprake van een onderbuikgevoel bij de student en zijn mentor, en wordt dat gevoeld bevestigd in de bewijsvoering die ze in de wetenschappelijke literatuur aantreffen. In die zin is het onderzoek van het Learning Lab Kindcentrum Snijders evidence informed.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Speerpunt voor ons is een verbetering van de samenwerking met de Hogeschool Leiden, die de onderzoekstijd afgelopen jaar eenzijdig heeft teruggebracht naar een half jaar. Wij vinden dat dat echt weer terug moet naar een jaar.

Partners

  • Kindcentrum Snijders in Rijswijk
  • Hogeschool Leiden
Logo: Learning Lab Kindcentrum Snijders
Adres
Willem van Rijswijckstraat 13
2282 HA Rijswijk
Contactpersoon
Iris de Winter
070-3077867