Kennistafel Onderzoekend & Ontwerpend Leren

Wat houdt het initiatief in?

Bestaande kennis en expertise op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren in kaart brengen, ontsluiten en delen; dat is waar de Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) aan werkt. De kennistafel OOL bestaat uit ruim twintig professionals uit de onderwijspraktijk en uit de wetenschap. Allemaal hebben zij kennis en expertise op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) en zijn zij bevlogen pleitbezorgers van deze manier van leren. De kennistafel OOL buigt zich over de volgende vragen:
 • Wat werkt als het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren?
 • Wat weten we daarover uit onderzoek?
 • Wat weten we hierover uit de praktijk van scholen die hierin voorlopen?
 • Hoe kunnen we die kennis ontsluiten en delen met het onderwijsveld, zodat scholen er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen?
De groep zoomt met name in op twee thema’s: ‘nieuwsgierigheid’ en ‘professionalisering van leerkrachten’.

Waar zijn jullie trots op?

Op de in september 2021 gelanceerde website ‘Weten Wat Werkt bij leren ontdekken’. De website bevat een schat aan informatie over onderzoekend en ontwerpend leren. Het is het sluitstuk van een inspirerend en productief jaar waarin ruim dertig onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk beschikbare (praktijk)kennis over OOL hebben samengebracht en ontsloten met het doel dat die kennis beter wordt benut. Naast het tastbare resultaat van de website, heeft de kennistafel OOL ook ‘zachte’ opbrengsten, zoals de goede samenwerking en de uitwisseling tussen wetenschap en praktijk die hierdoor is ontstaan. De deelnemers hebben hierdoor een sterk netwerk opgebouwd; je kunt elkaar raadplegen en je kunt bij elkaar gaan kijken op school. Maar ook het enthousiasme dat de kennistafel teweeg heeft gebracht is een mooie opbrengst.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Kennis over wat werkt is het uitgangspunt. De kennistafel OOL is dus helemaal gericht op evidence informed onderwijs. De kennistafel draagt eraan bij dat scholen straks weten: als we onderzoekend en ontwerpend leren op deze manier aanpakken, is de kans groot dat het werkt.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Hoewel de kennistafel OOL met het opleveren van de website officieel is beëindigd – de subsidie van PO-Raad en NRO houdt op – zet het projectteam van de kennistafel alles op alles om deze vruchtbare samenwerking tussen wetenschap en praktijk te kunnen voortzetten. Want hoe inhoudsrijk en informatief de website ook is, om onderzoekend en ontwerpend leren in het onderwijs echt goed op gang te brengen en te implementeren, is er meer nodig, zo is de stellige overtuiging van de deelnemers van de kennistafel.

Partners

 • NRO
 • PO-Raad
 • Reinoud de Vries, bestuurder Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
 • Juliette Walma van der Molen, hoogleraar Talentontwikkeling, W&T
 • Hein van den Bemt, projectleider voor het onderwijs
 • Nanda Zonjee, groepsleerkracht (1-2) & techniekcoördinator
 • Maartje Raijmakers, Cognitive Science & Development
 • Tessa Slim, promovendus /leerkracht basisonderwijs
 • Sanne Dekker, hoofd Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit
 • Alice Schut, onderzoeker ontwerpend leren po
 • Miroslava Silva Ordaz, teacher International School of Delft
 • Xander Roels, Innovatie Coach en XperiO (W&T en OOL)
 • Marijn Meijer, didacticus, exacte vakken, curriculumontwikkeling
 • Ans de Graaf, 2-schools directeur van scholen
 • Jerry Knotter, directeur OBS 't Palet
 • Karin Striekwold, projectleider Haags Onderwijs Anders
 • Hanno van Keulen, lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
 • Maaike Kramer, directeur Eerste Westlandse Montessori School
 • Anna Hotze, lector wetenschap en technologie
 • Cobi van Beek, lid CvB De Haagse Scholen
 • Bart Tuerlings, coach & trainer
 • Remke Klapwijk, Wetenschapsknooppunt TU Delft
 • Els Kok, ontwerpenindeklas.nl
 • Henderien Steenbeek, lector Curious Minds
 • Carla Roos, senior projectleider Kennis & Kwaliteit
 • Henk Mulder, lid CvB stichting Archipel
 • Nanja van Es, Beleidsmedewerker onderwijsvernieuwing De Haagse Scholen
 • Patricia Houtsma, bovenschools directeur De Haagse Scholen
 • Babs Rosenmuller, communicatie

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | Opbrengsten kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend leren

Met gepaste trots lanceert de Kennistafel ‘Onderzoekend en Ontwerpend leren’ de website ‘Weten Wat Werkt bij leren ontdekken’, waar je een schat aan informatie aantreft over onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). Het resultaat mag er zijn, vinden de voorzitter van de kennistafel Juliette Walma van der Molen en deelnemer Xander Roels.

Publicaties & links

Verslag | Landelijke Kennistafel OOL – 23 juni 2021

Op woensdagmiddag 23 juni 2021 treffen de leden van de Kennistafel elkaar via Teams. Ze bekijken de content van de website ‘Weten Wat Werkt’, die bijna klaar is om opgeleverd te worden, nemen kennis van twee inspirerende presentaties – van Anne Hotze en van Annemarie van Es – en staan als voorschot op de volgende bijeenkomst stil bij de toekomst van de Kennistafel.

Publicaties & links

Verslag | Landelijke Kennistafel OOL – 3 maart 2021

Woensdagmiddag 3 maart komen de leden van de Landelijke Kennistafel OOL online bijeen in Teams. Zij worden bijgepraat over de vorderingen van hun website Weten Wat Werkt bij leren ontdekken en er staan twee inspirerende presentaties op het programma: van Henk Mulder, bestuurder van Stichting Archipel, en van Nanda Zonjee, leerkracht van de Benedictusschool in Heiloo.

Publicaties & links

Verslag | Landelijke Kennistafel OOL – 7 oktober 2020

Verslag van de online bijeenkomst van 7 oktober 2020 van de Landelijke Kennistafel OOL.

Publicaties & links

Verslag | Landelijke Kennistafel OOL – 10 juni 2020

Verslag van de bijeenkomst van de organisatoren en voor de twintig deelnemers van de Landelijke Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) op 10 juni 2020.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Interview | Kennistafel Onderzoekend & Ontwerpend Leren is op zoek naar wat werkt

Juliette Walma van der Molen, hoogleraar Talentontwikkeling, Wetenschap & Techniek (Universiteit Twente), is inhoudelijk voorzitter van de Kennistafel Onderzoekend & Ontwerpend Leren (OOL). “We entameren geen nieuw onderzoek, maar we gaan op zoek naar wat er al bekend is over wat werkt.”

Logo: Kennistafel Onderzoekend & Ontwerpend Leren
Adres
Gildeweg 7b
2632 BD Nootdorp
Contactpersoon
Hein van den Bemt
06-10037449