Kennistafel Onderzoekend & Ontwerpend Leren

Wat houdt het initiatief in?

Bestaande kennis en expertise op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren in kaart brengen, ontsluiten en delen; dat is waar de Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) aan werkt. De kennistafel OOL bestaat uit ruim twintig professionals uit de onderwijspraktijk en uit de wetenschap. Allemaal hebben zij kennis en expertise op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) en zijn zij bevlogen pleitbezorgers van deze manier van leren. De kennistafel OOL buigt zich over de volgende vragen:

 • Wat werkt als het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren?
 • Wat weten we daarover uit onderzoek?
 • Wat weten we hierover uit de praktijk van scholen die hierin voorlopen?
 • Hoe kunnen we die kennis ontsluiten en delen met het onderwijsveld, zodat scholen er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen?

De groep zoomt met name in op twee thema’s: ‘nieuwsgierigheid’ en ‘professionalisering van leerkrachten’.

Waar zijn jullie trots op?

De Kennistafel OOL staat nog aan het begin van de werkzaamheden, maar is nu al trots op het feit dat het is gelukt om deze groep van bevlogen en deskundige mensen uit de wetenschap en uit de praktijk bij elkaar te brengen. Zij zijn gedreven om de brug te slaan tussen wetenschap en praktijk en om van elkaar te leren. Dat maakt deze kennistafel tot een veelbelovend project.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Kennis over wat werkt is het uitgangspunt. De kennistafel OOL is dus helemaal gericht op evidence informed onderwijs. De kennistafel draagt eraan bij dat scholen straks weten: als we onderzoekend en ontwerpend leren op deze manier aanpakken, is de kans groot dat het werkt.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

De leden van de Kennistafel OOL gaan dit schooljaar in groepjes aan de slag met het verzamelen van kennis en good practices over onderzoekend en ontwerpend leren, met name over de thema’s nieuwsgierigheid en professionalisering. Regelmatig komen ze bij elkaar om hun bevindingen uit te wisselen, te delen en om zich gezamenlijk te buigen over de vraag hoe de verzamelde kennis het beste kan worden ontsloten en kan worden gedeeld met het onderwijsveld.

Partners

 • NRO
 • PO-Raad
 • Reinoud de Vries, bestuurder Octant
 • Juliette Walma van der Molen, hoogleraar Talentontwikkeling, W&T
 • Hein van den Bemt, projectleider voor het onderwijs
 • Nanda Zonjee, groepsleerkracht (1-2) & techniekcoördinator
 • Maartje Raijmakers, Cognitive Science & Development
 • Tessa Slim, promovendus /leerkracht basisonderwijs
 • Sanne Dekker, hoofd Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit
 • Alice Schut, onderzoeker ontwerpend leren po
 • Miroslava Silva Ordaz, teacher International School of Delft
 • Xander Roels, groepsleerkracht 7/8
 • Marijn Meijer, didacticus, exacte vakken, curriculumontwikkeling
 • Ans de Graaf, 2-schools directeur van scholen
 • Jerry Knotter, directeur OBS 't Palet
 • Karin Striekwold, projectleider Haags Onderwijs Anders
 • Hanno van Keulen, lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
 • Maaike Kramer, directeur Eerste Westlandse Montessori School
 • Anna Hotze, lector wetenschap en technologie
 • Cobi van Beek, lid CvB De Haagse Scholen
 • Bart Tuerlings, coach & trainer
 • Remke Klapwijk, Wetenschapsknooppunt TU Delft
 • Els Kok, ontwerperindeklas.nl
 • Henderien Steenbeek, lector Curious Minds
 • Carla Roos, senior projectleider Kennis & Kwaliteit
 • Henk Mulder, lid CvB stichting Archipel
 • Babs Rosenmuller, communicatie

Kennisbank

Verslag Landelijke Kennistafel OOL – 3 maart 2021

Woensdagmiddag 3 maart komen de leden van de Landelijke Kennistafel OOL online bijeen in Teams. Zij worden bijgepraat over de vorderingen van hun website Weten Wat Werkt bij leren ontdekken en er staan twee inspirerende presentaties op het programma: van Henk Mulder, bestuurder van Stichting Archipel, en van Nanda Zonjee, leerkracht van de Benedictusschool in Heiloo. | 2021

Publicaties & links

Verslag Landelijke Kennistafel OOL – 7 oktober 2020

Op 7 oktober j.l. komen de leden van de Landelijke Kennistafel OOL online bijeen in Microsoft Teams. Dat is misschien wat minder interactief, minder direct en minder gezellig dan de vorige bijeenkomsten in de Zalen van Zeven in Utrecht, het doet niets af aan de opbrengst. In welke vorm deze groep ook samenkomt, er stroomt altijd volop energie, kennis en ervaring over deze tafel. | 2020

Publicaties & links

Verslag Landelijke Kennistafel OOL – 10 juni 2020

Een bijeenkomst volgens de ‘coronaregels’; het is even wennen voor de organisatoren en voor de twintig deelnemers van de Landelijke Kennistafel Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) die 10 juni naar De Zalen van Zeven in Utrecht zijn gekomen. In ieder geval belemmerde de anderhalve meter afstand de deelnemers van de Landelijke Kennistafel OOL niet om in vier uur tijd flinke stappen voorwaarts te zetten. | 2020

Praktijkvoorbeelden

Kennistafel Onderzoekend & Ontwerpend Leren is op zoek naar wat werkt

De Kennistafel Onderzoekend & Ontwerpend Leren (OOL), een gezelschap van zo’n twintig OOL-experts uit wetenschap en praktijk, verzamelt kennis en goede praktijken over onderzoekend en ontwerpend leren met het doel deze te ontsluiten en breed te delen met het onderwijsveld. Juliette Walma van der Molen, hoogleraar Talentontwikkeling, Wetenschap & Techniek (Universiteit Twente), is inhoudelijk voorzitter van deze kennistafel. “We entameren geen nieuw onderzoek, maar we gaan op zoek naar wat er al bekend is over wat werkt.”

Logo: Kennistafel Onderzoekend & Ontwerpend Leren
Adres
Gildeweg 7b
2632 BD Nootdorp
Contactpersoon
Hein van den Bemt
06-10037449