Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict

Wat houdt het initiatief in?

De Kennistafel is een platform voor onderwijsprofessionals, opleiders, onderzoekers en beleidsmakers. Samen brengen zij in kaart welke kennisvragen er in het werkveld leven over gepersonaliseerd leren met ict. Daarbij willen we zowel aansluiten op inzichten uit de praktijk – wat werkt goed op scholen en waarom?­– als inzichten die door bestaand wetenschappelijk, evidence informed onderzoek zijn opgedaan – wat is wetenschappelijk aangetoond en welke vertaalslag is er nog nodig voor de onderwijspraktijk? Onderzoek, ontwikkeling en onderwijspraktijk zijn op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden. De deelnemers van de Kennistafel zijn ervan overtuigd dat gepersonaliseerd leren bijdraagt aan de effectiviteit van het onderwijs én dat ict daarbij een onmisbare rol speelt.

Waar zijn jullie trots op?

We verkeren nu nog in het oprichtingsstadium en zijn volop bezig met het werven van deelnemers – de coronacrisis heeft voor enige vertraging gezorgd. Maar het is verheugend dat dit initiatief door de PO-Raad en NRO genomen is. De Kennistafel staat in nauwe verbinding met de Werkplaats Onderwijsonderzoek Gepersonaliseerd leren met ICT, waar scholen actief bezig zijn om gepersonaliseerd leren met ict evidence informed in praktijk te brengen en waar door middel van onderzoek nieuwe inzichten worden opgedaan. Ook heeft de Kennistafel een relatie met het sectordoorsnijdende SPRONG-consortium iXpact, dat zich richt op het verbeteren van onderwijs en (leraren)opleidingen met behulp van ict ten behoeve van gepersonaliseerd leren. Met het instellen van de Kennistafel kunnen we veel meer mensen bij dit onderwerp betrekken en gepersonaliseerd leren met ICT op een hoger plan trekken.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Dat is een belangrijke focus. We gaan samen immers na wat er op dit thema al aan evidence informed onderzoek is gedaan, welke lacunes er nog zijn, en waar dus nog onderzoek naar verricht moet worden. En wel zodanig, dat de praktijk daarmee geholpen is. Zo kan er vanuit de Kennistafel een gezamenlijke – wetenschap en praktijk – aanvraag bij het NRO worden ingediend of kunnen er gezamenlijke evidence informed praktijkproducten en handreikingen opgeleverd worden.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

In dit prille stadium gaat alle aandacht uit naar de werving van deelnemers, zodat we in januari 2021 echt van start kunnen gaan. We mikken op een kerngroep van zo’n zeven à acht deelnemers, met daaromheen als klankbordgroep een buitenkring van tientallen participanten, die meedenken en onderzoeksuggesties kunnen doen. Inhoudelijk hebben we al een agenda opgesteld met drie hoofdthema’s:

 1. Leren met ict als middel: hoe kun je ict inzetten om gepersonaliseerd leren te ondersteunen?
 2. Hoe organiseer je dat als school: wat betekent dat voor het curriculum, groeperingen, instructievormen et cetera?
 3. Welke competenties – van zowel de leerkracht als de leerling – zijn er nodig om gepersonaliseerd leren met ict in praktijk te brengen?

Partners

 • Vincent Verhoeven, mediamentor en leerkracht (iXperium en Flores)
 • Marjolein Duchateau, bovenschools medewerker ICT-Onderwijs (Stichting Orion Amsterdam)
 • Inez Vos, schoolleider/teamleider (De Verwondering/Conexus
 • Noortje Verduijn, leerpleincoördinator (De Verwondering/Conexus)
 • Marianne Rongen, innovator (Signum onderwijs Rosmalen)
 • Mirjam van Roosmalen, innovator (Signum onderwijs Rosmalen)
 • Stanley Willems, schoolleider/teamleider (Adelbrecht Windekind/SBO Carolus/SPOG)
 • Saskia Boerkamp, schoolleider (Stichting BOOR)
 • dr. Inge Molenaar, universitair hoofddocent (Radboud Universiteit)
 • dr. Anouschka van Leeuwen, universitair docent (Utrecht University)
 • prof. dr. Nadira Saab, bijzonder hoogleraar e-Didactiek van het po en vo (ICLON)
 • dr. Marijke Kral, lector leren met ict (iXperium Nijmegen)
 • dr. Anne-Marieke van Loon, associate lector leren met ict (iXperium Nijmegen)
 • Manon van Zanten, onderzoeker leren met ict (iXperium Nijmegen)
 • Marc Zegers, bovenschoolse ict’er en leerkracht (SPOG)
 • Cedric van Drieberge, beleidsmedewerker (NRO)

Kennisbank

Verslag vierde bijeenkomst kennistafel

Op 13 september 2021 kwam de Kennistafel Gepersonaliseerd Leren met ict voor de vierde maal bijeen. Het doel was om onderzoek en praktijkervaring rondom gepersonaliseerd leren met ict op een interactieve manier met elkaar te delen. | 2021

Publicaties & links

Verslag derde bijeenkomst Kennistafel

Op 23 juni 2021 kwam de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict voor de derde keer bijeen. Na een update over nieuwe publicaties vanuit de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO, werd een onderzoeksplan gepresenteerd. Voor dit onderzoek is een plan gemaakt in samenwerking met de onderzoekers van de Kennistafel en deze is plenair besproken. | 2021

Tweede bijeenkomst kennistafel: van praktijkvragen naar kennisvragen

Op 25 maart 2021 kwam de kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict voor de tweede keer bij elkaar. Het doel van de tweede bijeenkomst van de kennistafel was om op basis van praktijkvragen tot gerichte kennisvragen te komen. | 2021

Publicaties & links

Verslag Startbijeenkomst Kennistafel Gepersonaliseerd Leren met ict

Op donderdag 28 januari 2021 vond de eerste bijeenkomst van de Kennistafel Gepersonaliseerd Leren met ict plaats. De deelnemers werken samen toe naar een gezamenlijke kennisagenda die inzichtelijk maakt wat de belangrijkste kennisvragen zijn op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict, wat er al aan kennis bestaat, hoe dit toegankelijk gemaakt kan worden en welk aanvullend onderzoek er nodig is. | 2021

Adres
Kapittelweg 35
6525 EN Nijmegen
Contactpersoon
Anne-Marieke van Loon en Marijke Kral