Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict

Wat houdt het initiatief in?

De Kennistafel is een platform voor onderwijsprofessionals, opleiders, onderzoekers en beleidsmakers. Samen brengen zij in kaart welke kennisvragen er in het werkveld leven over gepersonaliseerd leren met ict. Daarbij willen we zowel aansluiten op inzichten uit de praktijk – wat werkt goed op scholen en waarom?­– als inzichten die door bestaand wetenschappelijk, evidence informed onderzoek zijn opgedaan – wat is wetenschappelijk aangetoond en welke vertaalslag is er nog nodig voor de onderwijspraktijk? Onderzoek, ontwikkeling en onderwijspraktijk zijn op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden. De deelnemers van de Kennistafel zijn ervan overtuigd dat gepersonaliseerd leren bijdraagt aan de effectiviteit van het onderwijs én dat ict daarbij een onmisbare rol speelt.

Waar zijn jullie trots op?

We verkeren nu nog in het oprichtingsstadium en zijn volop bezig met het werven van deelnemers – de coronacrisis heeft voor enige vertraging gezorgd. Maar het is verheugend dat dit initiatief door de PO-Raad en NRO genomen is. De Kennistafel staat in nauwe verbinding met de Werkplaats Onderwijsonderzoek Gepersonaliseerd leren met ICT, waar scholen actief bezig zijn om gepersonaliseerd leren met ict evidence informed in praktijk te brengen en waar door middel van onderzoek nieuwe inzichten worden opgedaan. Ook heeft de Kennistafel een relatie met het sectordoorsnijdende SPRONG-consortium iXpact, dat zich richt op het verbeteren van onderwijs en (leraren)opleidingen met behulp van ict ten behoeve van gepersonaliseerd leren. Met het instellen van de Kennistafel kunnen we veel meer mensen bij dit onderwerp betrekken en gepersonaliseerd leren met ICT op een hoger plan trekken.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Dat is een belangrijke focus. We gaan samen immers na wat er op dit thema al aan evidence informed onderzoek is gedaan, welke lacunes er nog zijn, en waar dus nog onderzoek naar verricht moet worden. En wel zodanig, dat de praktijk daarmee geholpen is. Zo kan er vanuit de Kennistafel een gezamenlijke – wetenschap en praktijk – aanvraag bij het NRO worden ingediend of kunnen er gezamenlijke evidence informed praktijkproducten en handreikingen opgeleverd worden.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

In dit prille stadium gaat alle aandacht uit naar de werving van deelnemers, zodat we in januari 2021 echt van start kunnen gaan. We mikken op een kerngroep van zo’n zeven à acht deelnemers, met daaromheen als klankbordgroep een buitenkring van tientallen participanten, die meedenken en onderzoeksuggesties kunnen doen. Inhoudelijk hebben we al een agenda opgesteld met drie hoofdthema’s:

  1. Leren met ict als middel: hoe kun je ict inzetten om gepersonaliseerd leren te ondersteunen?
  2. Hoe organiseer je dat als school: wat betekent dat voor het curriculum, groeperingen, instructievormen et cetera?
  3. Welke competenties – van zowel de leerkracht als de leerling – zijn er nodig om gepersonaliseerd leren met ict in praktijk te brengen?

Partners

  • PO-Raad
  • NRO
  • Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN)
  • iXperium/Centre of Expertise Leren met ict
Adres
Kapittelweg 35
6525 EN Nijmegen
Contactpersoon
Anne-Marieke van Loon en Marijke Kral