Kennistafel Effectief Leesonderwijs

Wat houdt het initiatief in?

De Kennistafel Effectief Leesonderwijs is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), en brengt uitwisseling tot stand tussen wetenschappelijke onderzoekers van hogescholen en universiteiten en mensen uit de praktijk: leerkrachten, schoolleiders, bestuurders en deskundigen van organisaties daaromheen. In het samenbrengen van die geledingen zitten twee bewegingen. Aan de ene kant is van alles bekend over leesonderwijs: daar is immers heel veel onderzoek naar gedaan. Maar die kennis heeft niet altijd zijn weg gevonden naar de praktijk. Een van onze doelen is dan ook om die beweging, van wetenschap naar praktijk, soepeler te laten verlopen, en voor de vertaalslag te zorgen die op een school nodig is. Zie hiervoor bijvoorbeeld de Kwaliteitswaaier Effectief Leesonderwijs. Daarnaast is er de omgekeerde beweging: van onderwijspraktijk naar de wetenschap. Er leven bij scholen, maar ook op sectorniveau, veel vragen. Bijvoorbeeld over het kiezen van een lees- en schrijfmethode, het inrichten van het leesonderwijs in het algemeen, of over motivatieproblemen bij leerlingen. Met elkaar gaan we in de Kennistafel na wat die vragen voor het wetenschappelijk onderzoek zouden kunnen betekenen. Uiteindelijk moet dat leiden tot een onderzoekagenda met de thema’s waar we onze pijlen op moeten richten.

Waar zijn jullie trots op?

De Kennistafel Effectief Leesonderwijs heeft in relatief korte tijd veel voor elkaar gekregen. Zo is er een Visiestuk Van weten naar doen!, het rapport Kennistafel effectief leesonderwijs: inventarisatie initiatieven, is de Kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen gepubliceerd, organiseerden we verschillende online en offline bijeenkomsten en hebben leden van de Kennistafel hun kennis en ervaringen op verschillende andere bijeenkomsten, conferenties en congressen gedeeld. Maar we zijn nog niet klaar!

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Heel concreet hebben we een bijdrage geleverd door de publicatie van de Kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen. Daarnaast voert de Kennistafel steeds gesprekken tussen wetenschappers – die zich met leesonderzoek bezighouden en gedegen onderzoek doen waar we internationaal goed om staan aangeschreven – en de onderwijsprofessionals die dat onderzoek ook zouden moeten kunnen gebruiken in de praktijk. Daarnaast is de Kennistafel een plek waar kennisvragen van onderwijsprofessionals in kaart gebracht worden en deze vertaald worden naar een kennisagenda.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Wij werken hard aan de (verdere) ontwikkeling van een onderzoeksagenda, de doorontwikkeling van de kwaliteitswaaier, het opmaken van verschillende praktijkvoorbeelden, het maken van korte tutorials bij de kwaliteitskaarten en zijn we in gesprek over het leesonderwijs op de opleidingen.

Partners

 • Bart Staijen, leerkracht (Optimus Onderwijs)
 • Cristel Wieman, voorzitter College van Bestuur (Stichting Klasse, Gouda)
 • Sharon Martens, lid Lerarencollectief
 • Eric van den Hoogenband, leerkracht (OBS het Galjoen, Den Haag)
 • Anne de Vries, leerkracht (CBS Het Stroomdal)
 • Inge Vermaas, leerkracht( CBS Het Stroomdal)
 • Ingrid Elijzen, leerkracht (Alan Turingschool, Amsterdam)
 • Heleen Buhrs, leerkracht/leescoördinator (Alan Turingschool, Amsterdam)
 • Cheyenne Claessens, leerkracht/ontwerpteamregisseur onderwijskwaliteit (Brede Basisschool De Vuurvogel, Helmond)
 • Daisy Mertens, leerkracht (Brede Basisschool De Vuurvogel, Helmond)
 • Mark Brijan, schoolleider (Bonifatius mavo)
 • Jocelijn Pleumeekers, docent Nederlands/taalcoördinator (Taalbrug College, Eindhoven)/Curriculumontwikkelaar Nederlands (SLO)
 • Gerriën Groen, (Nuborgh College)
 • Anja Kruithof, docent (Nuborgh College)
 • Caroline Wisse, docent (Globe College )
 • Theo Kuijpers, docent (hoger onderwijs)
 • Marte Jongbloed, hogeschooldocent (academische pabo Hogeschool Leiden en kinderboekenschrijver)
 • Betty van Dam, projectleider/ontwikkelaar (Stichting Primo, Schiedam)
 • Wenckje Jongstra, associate lector ‘Taalstimulering’ (Hogeschool KPZ)
 • Dr. Mirjam Snel, hogeschoolhoofddocent/onderzoeker (Hogeschool Utrecht)
 • Dr. Femke Scheltinga, senior adviseur/onderzoeker (ITTA, Universiteit van Amsterdam)
 • Dr. Anke Herder, curriculumontwikkelaar vo (SLO)
 • Prof. dr. Paul van den Broek, Hoogleraar Cognitieve en Neurobiologische Grondslagen van Leren en Doceren (Universiteit Leiden)
 • Dr. Inouk Boerma, docent/onderzoeker (Hogeschool iPabo, Amsterdam)
 • Prof. dr. Eliane Segers, hoogleraar (Behavioural Science Institute en Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling)
 • Prof. dr. Roel van Steensel, hoogleraar Leesgedrag (Vrije Universiteit Amsterdam/VU)
 • Dr. Elsje van Bergen, Associate Professor (Vrije Universiteit, Amsterdam)
 • Sander Dankelman, beleidsadviseur (PO-Raad)
 • Annette Thijs, beleidsadviseur (PO-Raad)
 • Tes Schmeink, beleidsadviseur (VO-raad)
 • Peter Lucas, beleidsadviseur (VO-raad)
 • Linda Sontag, teamleider en coördinator Praktijkgericht Onderwijs onderzoek (NRO)
 • Bart ten Bosch, senior beleidsadviseur onderwijs (Gemeente Den Haag)

Kennisbank

Tools & Scans

Dossier | Effectief Leesonderwijs

Dit dossier bevat de opbrengsten van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs en interessante webinars, artikelen en praktijkvoorbeelden.

Bekijk hier de kwaliteitswaaier.
Gedrukte versie ontvangen, vragen, ideeën of opmerkingen? Klik hier.
Adres
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht
Contactpersoon
Tes Schmeink