Kennisnetwerk Lerende Leraren

Wat houdt het initiatief in?

Het Kennisnetwerk Lerende Leraren is een breed onderwijsnetwerk in Oost-Nederland dat zich richt op kennisontwikkeling en kennisdeling/ professionalisering. In professionele leergemeenschappen, project- en expertgroepen doen leraren, lerarenopleiders, onderzoekers en soms studenten gezamenlijk onderzoek. Zij ontwerpen op basis daarvan ook producten voor het onderwijs. Op dit moment zijn de duurzame ontwikkelthema’s Digitale geletterdheid, Wetenschap & Technologie, Het jonge kind en Talentontwikkeling. Deze thema’s zijn unaniem vastgesteld op basis van een inventarisatie onder alle deelnemende partners. Daarnaast zijn er expertgroepen ontstaan die zich bezighouden met thema’s zoals: Begeleiding van starters, Integraal kind centrum (IKC), Ontwerpateliers, Taal, Rekenen en Cultuureducatie. De opbrengsten/ontwikkelde producten worden via de website www.lerendeleraren.nl gedeeld met de andere partners van het kennisnetwerk. Naast het onderzoek van de expert-, projectgroepen en PLG’s, wordt onderzoek gedaan naar het overkoepelende thema ‘netwerkleren’. De opbrengsten van dit onderzoek kunnen mogelijk gevolgen hebben voor het curriculum van de lerarenopleiding en de professionalisering van het werkveld. Het Kennisnetwerk wordt gefaciliteerd door de aangesloten partners uit primair onderwijs, lerarenopleiding en ROC.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn trots op de regionale bereidheid om gezamenlijk zo’n kennisnetwerk te vormen en kennis en expertise met elkaar te delen. Ook zijn we trots op het onderzoekende vermogen van de deelnemende scholen en opleidingen. Dat onderzoekende vermogen wordt door de deelname aan het kennisnetwerk aanmerkelijk versterkt. We zien dat het netwerk zich verbreedt doordat het voortgezet onderwijs en universiteiten aansluiten in projectaanvragen. Zo is de gehele onderwijskolom vertegenwoordigd. Professionals uit die sectoren participeren al in PLG’s.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

De PLG’s doen zelf (praktijk)onderzoek en raadplegen ook bestaand onderzoek over het betreffende thema. De onderzoeker die in de PLG participeert speelt daarin een belangrijke rol. Er wordt dus (ook) bestaande kennis gebruikt bij de ontwikkeling en het gebruik van de producten. De PLG’s werken dus evidence informed.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Er wordt momenteel veel aandacht besteed aan de thema’s Digitale geletterdheid, Wetenschap & Technologie, Het jonge kind en Talentontwikkeling. Ook het lerarentekort is een belangrijk aandachtspunt. In dat kader is er een projectgroep bezig met onderzoek naar onderwijsinnovatie. Daarin draait het om de vraag: hoe kunnen we – als antwoord op het lerarentekort – ons onderwijs anders organiseren?

Partners

  • 15 po-schoolbesturen in de regio Oost-Nederland
  • Saxion Hogeschool
  • ROC van Twente
  • Mobiliteitscentrum ObT
Logo: Kennisnetwerk Lerende Leraren
Contactpersoon
Edmee Suasso de Lima de Prado, Anneloes Muller - van der Molen en Hester Langkamp - Waanders
Edmée Suasso 06 29 113 997, Hester Langkamp 06 51 370 563