Guidance Report Leerkrachtverwachtingen

Wat houdt het initiatief in?

Het Guidance Report Leerkrachtverwachtingen is een publicatie voor po-scholen waarin wetenschappelijke kennis over leerkrachtverwachtingen in relatie tot onderwijsachterstanden toepasbaar wordt gemaakt voor de praktijk. Een commissie van wetenschappers en onderwijsprofessionals stelt deze publicatie samen. De commissie kijkt met een praktisch oog naar bestaande wetenschappelijke kennis. Doel is om bestaand onderzoek in de vorm van vijf tot zeven concrete aanbevelingen in de scholen te brengen. De verwachtingen van leerkrachten spelen onbewust een belangrijke rol in de beelden die zij hebben van leerlingen en hebben invloed op hun leerprestaties. Aandachtspunten zijn: bewustwording van leerkrachten van hun verwachtingen, de (non-verbale) communicatie tussen leerkracht en leerling, en de perceptie van de leerling zelf. Wat weten we daarvan en welke interventies zijn werkelijk effectief om vanuit hoge verwachtingen te kunnen werken, met name voor leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden? Dat gaat de commissie de komende periode uitzoeken. Streven is de publicatie in het najaar van 2021 op te leveren.

Waar zijn jullie trots op?

Het is mooi én essentieel dat deze publicatie tot stand komt in een proces van co-creatie door wetenschappers en mensen uit de praktijk. Naast twee wetenschappers, bestaat de commissie uit twee collega’s uit het basisonderwijs, een intern begeleider en een directeur van een basisschool. We verzamelen de belangrijkste inzichten uit de literatuur, maar om na te gaan of die aspecten ook in het dagelijks werk een rol spelen, worden onze collega’s uit de praktijk geïnterviewd.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Het Guidance Report Leerkrachtverwachtingen wordt ontwikkeld binnen het NRO-programma Onderwijskansen, waarin wetenschap en praktijk nadrukkelijk de handen ineen slaan. We zien dat terug in het doel en het maakproces van deze publicatie, die scholen helpt om keuzes te maken die zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Het eerste aandachtspunt van de commissie is de bewustwording van leerkrachten. Heeft een leerkracht wel door hoeveel invloed zijn of haar verwachtingen hebben op de leerlingen? Hoe zit het met de non-verbale communicatie van leerkrachten en de perceptie van de leerlingen? Wat weten we hier precies van en welke interventies zijn werkelijk effectief om vanuit hoge verwachten te kunnen werken? Dat gaat de commissie de komende tijd uitzoeken.

Partners

  • Linda van den Bergh (voorzitter) – Lector waarderen van diversiteit, Fontys OSO
  • Melissa van Amerongen (schrijver) – Zelfstandig redacteur en onderzoeker
  • Renald Gunsch – Directeur, Van Ostadeschool, Den Haag
  • Marike Timmermans – IB’er, OBS De Panda en OMBS De Meander, Utrecht
  • Anneke Timmermans – Universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen
  • Sofie Schouwenburg (secretaris vanuit NRO)
Adres
Laan van Nieuw Oost Indië 300
2593 CE Den Haag
Contactpersoon
Sofie Schouwenburg
070 3494150