Guidance report Differentiatie in de klas

Wat houdt het initiatief in?

Rekening houden met verschillen tussen leerlingen is een belangrijke opgave voor het onderwijs. Het Guidance Report ‘Differentiatie in de klas’ geeft basisscholen en leerkrachten daarvoor handvatten. Het Guidance Report is een publicatie voor po-scholen waarin wetenschappelijke kennis over differentiatie toepasbaar wordt gemaakt voor de praktijk. Centraal staat de vraag hoe in het klaslokaal van de basisschoolleerkracht gelijke kansen voor alle leerlingen kunnen worden bewerkstelligd. Een commissie van wetenschappers en onderwijsprofessionals stelt deze publicatie samen. Doel is zeven tot negen aanbevelingen te formuleren die direct bruikbaar zijn voor leraren. De commissie gaat daarbij anders te werk dan gebruikelijk bij onderwijsonderzoek: aan de praktijk wordt gevraagd wat voor aanbevelingen zij wenselijk vindt en vervolgens gaan de wetenschappers op zoek naar de nodige onderbouwing. Streven is dat de publicatie in het najaar van 2021 wordt opgeleverd.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat praktisch en theoretisch deskundigen bij elkaar zijn om vanuit de praktijk te bekijken hoe differentiëren goed werkt voor kinderen op scholen in achterstandswijken. We werken met elkaar samen om voor die kinderen iets voor elkaar te krijgen.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Het Guidance Report Differentiatie in de klas wordt ontwikkeld binnen het NRO-programma Onderwijskansen, waarin wetenschap en praktijk nadrukkelijk de handen ineen slaan. We zien dat terug in het doel en het maakproces van deze publicatie, die scholen helpt om keuzes te maken die zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Partners

  • Roel Bosker (voorzitter) - Hoogleraar onderwijswetenschappen Rijksuniversiteit Groningen
  • Anne Luc van der Vegt - Senior projectmanager Oberon Onderzoek & Advies
  • Firdevs Durgut - Meerscholendirecteur OBS De Kameleon en OBD De Triangel
  • Cathy van Tuijl - Docent-onderzoeker Universiteit Utrecht, lector gedrag- en leerproblemen Saxion Hogescholen
  • Hester Edzes - Adviseur Onderwijs & Ontwikkeling ASKO, Academisch Schoolopleider UPvA | Onderzoekscoördinator ASKO WOA | docent UPvA
  • Marieke van Hoegaerden-Jol - Bovenschools IB’er Leerplein055
  • Angela Molema (secretaris) - NRO
Adres
Laan van Nieuw Oost Indië 300
2593 CE Den Haag
Contactpersoon
Angela Molema
070-3494407