Education Lab

Wat houdt het initiatief in?

Het Education Lab bestaat sinds mei 2020 en is voorgekomen uit de Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit. Het Education Lab is een onderzoeksnetwerk dat zich richt op de verbetering van het onderwijs door wetenschappelijke kennis over wat werkt toegankelijk te maken voor het onderwijsveld en in samenwerking met het veld oplossingen te zoeken voor onderwijsvraagstukken. Ons onderzoek richt zich op vier thema’s: ‘gelijke kansen’, ‘toetsing en evaluatie’, ‘lerende organisatie’ en ‘COVID-19’. In samenwerking met het onderwijsveld ontwerpen, implementeren en evalueren we onderwijspraktijken. We bouwen bruggen tussen beleid en praktijk door onze onderzoeksresultaten op een toegankelijke manier te presenteren en te vertalen in praktische instrumenten om de onderwijspraktijk te informeren. Ook creëren we praktische onderzoeksmiddelen die we toegankelijk maken voor iedereen en ontwerpen we hulpmiddelen die scholen kunnen gebruiken bij de uitvoering van gerandomiseerde evaluaties.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat we in zo korte tijd – we bestaan op dit moment acht maanden – al zo veel hebben bereikt. We hebben mooie samenwerkingen tot stand gebracht met onder andere Jeugdeducatiefonds, Gemeente Amsterdam en het Nationaal Cohort Onderzoek (NCo), en we hebben financiering voor onderzoek binnengehaald. Niet alleen van het onderwijsveld, maar ook van wetenschappers die willen meewerken hebben we het vertrouwen gewonnen. Wat in januari 2020 nog een droom was, staat binnen een jaar tijd al goed op de rails.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Evidence informed onderwijs bewerkstelligen is onze core business. We doen dat op twee manieren:
  • Als knowledge broker: we vertalen wetenschappelijke kennis naar de onderwijspraktijk, zodat scholen beschikken over handvatten om het onderwijs evidence based te verbeteren.
  • We zetten proeftuinen op waarin we in samenwerking met de praktijk ideeën uittesten en zodoende kennis creëren. Zo ontwikkelen we kennis over wat wel en wat niet werkt. Want het is even belangrijk om te weten wat niet werkt dan te weten wat wel.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Momenteel richten we ons vooral op het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis – de scholensluiting en onderwijs op afstand – want er zijn daardoor grote onderwijsachterstanden ontstaan. Het veld heeft nu allereerst handreikingen en ideeën nodig om die achterstanden in te halen. Omdat onderwijsachterstanden een universeel probleem is, leveren deze inspanningen ook in het algemeen een bijdrage aan onderwijsachterstandenbestrijding.

Partners

  • Inspectie voor het Onderwijs
  • Universiteit van Maastricht
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Jeugdeducatiefonds
  • Gemeente Amsterdam
Logo: Education Lab
Adres
Minderbroedersberg 4-6
6211 LK Maastricht
Contactpersoon
Tijana Prokic – Breuer
06-27743608