Consortium STEM: crossing boundaries for learning and development

Wat houdt het initiatief in?

De kartrekkers van het consortium zijn Saxion, Ipabo, HvA en de Hogeschool Utrecht. We richten ons op de verwezenlijking van hoogwaardig onderwijs op het gebied van Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM), in primair- en voortgezet onderwijs én lerarenopleidingen. Dit consortium richt zich op de verwezenlijking van hoogwaardig onderwijs op het gebied van STEM, in primair- en voortgezet onderwijs én lerarenopleidingen.

Waar zijn jullie trots op?

De sleutel tot succes is het duurzaam verknopen van verschillende STEM-netwerken in de regio’s Twente, Utrecht en Noord-Holland. Op basis van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda wordt praktijkgericht onderzoek gedaan. De kracht van deze onderzoeksagenda ligt in de voedende werking vanuit de onderwijspraktijk en de nauwe samenwerking in alle betrokken onderwijslagen (praktijk po, vo, mbo, hbo en wo). Een blended netwerkstructuur faciliteert en stimuleert kennisdeling en samenwerking door praktijkonderzoek. Door formatieve evaluatie van de netwerkstructuur en bijstelling op basis van de evaluaties, werken we toe naar een effectief en efficiënt functionerend netwerk.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

 • Over vier jaar is er een beproefde systematiek voor doorgaande netwerkvorming op het gebied van STEMonderwijs.
 •  Het netwerk draagt systematisch en duurzaam bij aan de kwaliteitsverbetering van het STEM-onderwijs en daarmee aan de bevordering van bèta-burgerschap en een verhoging van de instroom van leerlingen in bèta-technische opleidingen.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

 • Gezamenlijk verkennen en analyseren van vraagstukken die in het onderwijspraktijk spelen. De blended netwerkstructuur is hierin belangrijk want zo kunnen kennisdeling en samenwerking in alle betrokken onderwijslagen effectief georganiseerd worden.
 • Op basis van een landelijke verkenning van vraagstukken vanuit de onderwijspraktijk stellen we vervolgens de gezamenlijke onderzoeksagenda vast.

Partners

 • Hogeschool Saxion
 • iPabo
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Bètapartners
 • Hogeschool Utrecht
 • Kennisnetwerk Lerende Leraren
 • Academische Opleidingsschool Oost Nederland
 • PCOU Willibrord
 • SPO Utrecht
 • Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland
 • OPSPOOR
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • ECENT-ELWIeR

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews

Poster | Consortium STEM: crossing boundaries for learning and development

Dit consortium richt zich op de verwezenlijking van hoogwaardig onderwijs op het gebied van Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM), in primair- en voortgezet onderwijs én lerarenopleidingen. Bekijk de poster voor de ambities.

Logo: Consortium STEM: crossing boundaries for learning and development
Adres
Julianalaan 9
7553 AB Hengelo