Sprong – Consortium leren en ontwikkelen voor toekomstgericht onderwijs

Wat houdt het initiatief in?

Sprong Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid werken we samen aan toekomstgericht onderwijs. We organiseren kennislabs rondom vier domeinen: anders zijn, anders doen, anders organiseren en anders sturen. Kennislabs waarin we creëren, ontwerpen, onderzoeken en leren met de onderwijspraktijk en de omgeving. De kennislabs starten in september 2020 in verschillende regio’s. SPRONG Voorwaarts krijgt subsidie uit de regeling SPRONG –Educatief.

Waar zijn jullie trots op?

Sleutels tot succes:
 • (Regionale) kennislabs waarin getrainde kennisregisseurs vanuit de scholen intensief samenwerken met lectoraten en betrokken scholen.
 • We passen de kennis van lectoren en OU over hoe professionals effectief kunnen leren en samenwerken in hybride kennislabs toe, zodat de kans op succes groter is. Ook evalueren we onze methodiek voor het werken in de kennislabs in het metakennislab van lectoren, waardoor onze kennis over het interprofessioneel leren en samenwerken van professionals groeit en onze aanpak verbetert.
 • Bestaande samenwerkingsverbanden waarin we samenwerken aan onderzoek. In veel van de scholen is al een onderzoekscultuur.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

In het project gaan we als partners samen aan de slag met vraagstukken die te maken hebben met toekomstgericht onderwijs. Scholen ontwikkelen nieuwe onderwijsconcepten en/of praktische innovaties om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst. Daarbij gaat het om maatschappelijke vraagstukken zoals sociale ongelijkheid, individualisering, nieuwe technologieën en duurzame ontwikkeling. Belangrijke kenmerken van toekomstgericht onderwijs zijn bijvoorbeeld aandacht voor diverse leerbehoeften bij leerlingen, zelfsturing en samenwerking tussen leerlingen. Onderwijs vernieuwen heeft consequenties voor de onderwijsorganisatie, de rollen van en samenwerking tussen de onderwijsprofessionals. Ondanks een diversiteit aan invullingen van toekomstgericht onderwijs worstelen scholen uit verschillende sectoren met soortgelijke vraagstukken. We onderscheiden daarbij vier (samenhangende) thema’s:
 • anders doen (andere vakinhoud, andere manier van lesstof aanbieden)
 • anders zijn (andere rollen als leraar, team etc)
 • ander organiseren (andere groeperingsvormen van leerlingen, lestijden, roosters etc)
 • anders samenwerken en leidinggeven

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

 • Kennis en expertise van de partners verder in kaart brengen
 • Training voor kennisregisseurs ontwikkelen
 • Opstarten eerste kennislabs
 • Ontwikkeling digitaal platform

Partners

 • Fontys Hogeschool
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Marnix Academie
 • Open Universiteit
 • Stichting Quadraam
 • ATO-Scholenkring
 • Trion Opleidingsschool
 • Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken
 • Stichting Onderwijs Midden-Limburg
 • Stichting Academy for Community and Talent

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews

Poster | Consortium leren en ontwikkelen voor toekomstgericht onderwijs

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken. bekijk de poster voor de ambities van dit consortium.

Logo: Sprong – Consortium leren en ontwikkelen voor toekomstgericht onderwijs
Adres
Professor Goossenslaan 1
5022 DM Tilburg
Contactpersoon
Quinta Kools