Consortium Inclusief onderwijs in meertalige contexten

Wat houdt het initiatief in?

Inclusief onderwijs, wie wil dat niet. Onderwijsinstellingen hebben echter moeite met het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen voor wie het Nederlands niet de enige taal is waarin ze leven en leren. Vooral de overgangen tussen schooltypen zijn voor hen kwetsbare momenten: van eerste opvang naar regulier, van het ene land naar het andere, van po naar vo enzovoorts. Deze leerlingen zijn gebaat bij een breed taalbeleid door alle vakken heen, met inzet van meer talen, en leraren die dat kunnen realiseren. De vier hogescholen NHL/Stenden, Fontys, HU en Marnix Utrecht dragen samen met 15 partnerscholen bij aan ontwikkeling van onderwijs dat de meertaligheid van kinderen benut en niet als een probleem ziet.

Waar zijn jullie trots op?

Sleutel tot succes:
  • Een sterke samenwerking waardoor we slim ervaringen spiegelen uit verschillende schoolsoorten (po, vo, mbo), onderwijssettings (van scholen in het meertalige Friesland, vluchtelingen tot kinderen van expats) met meertalige leerlingen.
  • We bouwen op basis van onderzoeksopbrengsten aan een brede expertise die doordachte beslissingen helpt nemen.
  • We agenderen ontbrekende kennis voor een gezamenlijk onderzoeksprogramma.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

We werken in het consortium aan landelijk expertise-opbouw en samenwerking, uiteindelijk t.b.v. gedeelde bekwaamheidseisen voor onderwijs aan meertalige leerlingen in po, vo en mbo. Leraren worden beter voorbereid op het samenwerken en positief omgaan met meertaligheid in de klas en school. Over 4 jaar hebben we:
  • Een stevige kennisbasis en een onderzoeksagenda voor de verdere ontwikkeling van een inclusieve pedagogisch-didactische benadering.
  • Geteste alternatieven voor de omgang met meertaligheid in het onderwijs.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

  • Een analyse van de huidige onderwijspraktijk om de knelpunten en actoren in beeld te brengen. Wie spelen er eigenlijk een rol in onderwijs aan bijvoorbeeld nieuwkomers.

Partners

  • NHL Stenden Hogeschool
  • Fontys
  • Hogeschool Utrecht
  • Marnix Academie

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews

Poster | Consortium Inclusief onderwijs in meertalige contexten

Inclusief onderwijs, wie wil dat niet. Dit consortium bestaat uit 4 hogescholen uit 3 verschillende regio’s. Samen met 15 partnerscholen dragen zij bij aan ontwikkeling van onderwijs dat de meertaligheid van kinderen benut en niet als een probleem ziet. Bekijk de poster voor hun ambities.

Logo: Consortium Inclusief onderwijs in meertalige contexten
Adres
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht