Consortium gepersonaliseerd leren met en over ICT

Wat houdt het initiatief in?

Digitalisering in het onderwijs is een complexe innovatie die vraagt om een integrale benadering en transformatief leren op alle niveaus in onderwijsorganisaties. Hoe kunnen we (aankomend) onderwijsprofessionals effectief toerusten en ondersteunen voor deze innovatie? De kartrekkers van dit consortium zijn Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, De Nieuwste Pabo, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Utrecht.

Waar zijn jullie trots op?

Rond het thema gepersonaliseerd leren met en over ICT bouwen we:
 • Een kennisorganisatie van lectoraten, practoraten, mbo en universiteiten met een gerichte kennisagenda als basis voor het ontsluiten van praktijkgerichte kennisproducten en nieuw onderzoek.
 • Een landelijke, sectoroverstijgende community van onderwijspraktijk, lerarenopleidingen en onderzoek.
 • Professionalisering op drie niveau’s:
 1. Netwerk van leidinggevenden
 2. Kartrekkers per organisaties
 3. Procesbegeleiders en onderzoekers

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Impact over vier jaar:
 • Bestaande en nieuwe onderzoeksresultaten hebben zichtbaar effect in de schoolorganisaties en lerarenopleidingen en dragen bij aan de beoogde onderwijsinnovatie met ICT.
 • We hebben sterke processen om kennis toepasbaar te maken in de praktijk van onderwijsprofessionals (leraren en docenten, leidinggevenden en lerarenopleiders).
 • De vraagarticulatie in de onderwijspraktijk is versterkt en leidt tot nieuwe kennisvragen.
 • Onderzoeksexpertise op het gebied van gepersonaliseerd leren met en over ICT is landelijk en sectoroverstijgend gebundeld.
 

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Eerste prioriteit:
 • Kennis in kaart brengen en een gezamenlijke iXpact-onderzoeksagenda opstellen.
 • Netwerkpartners verbinden in een landelijke en sectoroverstijgende community.
 • Kartrekkers identificeren en professionaliseren.
 • Randvoorwaarden creëren voor opschalen iXperium designteam-methodiek.

Partners

 • Conexus
 • SPOM
 • SPOG
 • DeBasisFluvius
 • Proominent
 • Swalm en Roer
 • Onderwijspecialisten
 • Alberdingk Thijm Scholen po/vo
 • OMO Scholengemeenschap Tongerlo
 • Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
 • ROC De Leijgraaf
 • Rijn IJssel
 • Helicon
 • MediaCollege Amsterdam
 • VISTA College
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • De Nieuwste Pabo
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Windesheim
 • Hogeschool Utrecht
 • Open Universiteit
 • Universiteit van Amsterdam
 • Tilburg University
 • IVA Onderwijs

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews

Poster | Consortium gepersonaliseerd leren met en over ICT

Digitalisering in het onderwijs is een complexe innovatie die vraagt om een integrale benadering en transformatief leren op alle niveaus in onderwijsorganisaties. Hoe kunnen we (aankomend) onderwijsprofessionals effectief toerusten en ondersteunen voor deze innovatie? Bekijk de poster voor d eambities van dit consortium.

Logo: Consortium gepersonaliseerd leren met en over ICT
Adres
Kapittelweg 35
6525 EN Nijmegen
Contactpersoon
Marijke Kral en Pierre Gorissen