Academische Werkplaats

Wat houdt het initiatief in?

De Academische Werkplaats is een samenwerkingsverband van Iselinge Hogeschool, het Welten Instituut van de Open Universiteit en de opleidingsscholen van het Partnerschap Oost Gelderland Opleiden in School. In de Academische Werkplaats werken opleidingsdocenten, onderzoekers, leerkrachten uit het primair onderwijs én studenten samen aan onderzoeksvragen die door de praktijk zijn ingebracht. Deze vragen zijn een startpunt voor gezamenlijk ontwerpgericht onderzoek: een grondige behoefteanalyse en verdieping in het thema door middel van onder meer literatuurstudie en raadpleging van deskundigen. Daarna wordt een mogelijke oplossing ontworpen. Uiteindelijk leidt dat onderzoek tot publicaties en ontwerpen die onder meer via www.iselinge.nl/academischewerkplaats toegankelijk worden gemaakt.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn met name erg trots op het praktijkgericht ontwerponderzoek dat in het kader van de Werkplaats wordt uitgevoerd en waarvan de resultaten online in onze ‘etalage’ komen te liggen. De aard van die onderzoeken is heel divers: van een schrijfproject met de titel ‘Schrijven kun je leren’, waarin materialen zijn ontwikkeld om het stelonderwijs te verbeteren, tot ‘Computational Thinking’, een erkende 21st Century Skill, maar iets waar leraren meestal nog niet goed mee uit de voeten kunnen. Door de resultaten van ons onderzoek is dat laatste een stuk makkelijker geworden.

Welke bijdrage leveren jullie aan evidence informed onderwijs?

Per definitie leveren we daar een bijdrage aan. Ook al is al het onderzoek dat we op de scholen uitvoeren ontwerpgericht, eraan vooraf gaat altijd een analyse van het probleem waar een oplossing voor moet komen. Die fase duurt bij ons een half jaar. Daarbij speelt de literatuur die zich op empirische bewijzen baseert natuurlijk de hoofdrol. Maar onderschat ook de rol van colloquial evidence niet: het onderbuikgevoel van een onderzoeker dat hem op een bepaald spoor zet; niet zelden het juiste spoor. Ook die vorm van evidence heeft bij ons invloed op de totstandkoming van de uiteindelijke onderzoeksvraag.

Waarop is jullie aandacht op dit moment vooral gericht?

Op netwerkleren en zo veel mogelijk samen optrekken om het onderwijs verder te verbeteren. In dat verband willen we de Academische Werkplaats doorontwikkelen in de richting van het vo, een stap die we naar alle waarschijnlijkheid volgend schooljaar zullen zetten.

Partners

  • Iselinge Hogeschool
  • Welten Instituut van de Open Universiteit
  • Opleidingsscholen van het Partnerschap Oost Gelderland Opleiden in School

Kennisbank

Publicaties & links

Rapport | Het nieuwe leren in de Achterhoek

Op basis van een regionaal onderzoek wordt een beeld geschetst van afstandsleren in de Achterhoek tijdens de intelligente lockdown die als gevolg van de coronacrisis werd ingesteld in het voorjaar van 2020. Zowel het afstandsleren in onderwijsinstellingen als het afstandsleren op de werkvloer wordt onder de loep genomen.

Publicaties & links

E-zine | Lezen laat je denken

Het e-magazine heeft als thema leesbevordering en bevordering van de literaire competentie. Het bevat tal van suggesties voor de groepen 1 tot en met 8 om aan de slag te gaan!

Publicaties & links

E-zine | Teksten schrijven

Dit e-magazine gaat in op het leren schrijven van verhalen en betogen door leerlingen, op de manier waarop leerkrachten hun instructies kunnen verbeteren. Maar ook wordt aandacht besteed aan het inpassen van peerfeedbackvormen in de schrijfles en krijgen leerkrachten suggesties om teksten handig te beoordelen.

Publicaties & links

Website | (Hoog)begaafdheid: zijn en gezien worden

Deze website is één van de opbrengsten van de academische werkplaats Pedagogische Sensitiviteit en Hoogbegaafdheid. De bevindingen vanuit de werkplaats zijn vertaald naar materialen, zoals artikelen, een quick-scan en praktische tools die direct in de praktijk zijn in te zetten.

Tools & Scans

Zelfevaluatietool | Voorwaarden voor zelfgestuurd leren basisonderwijs

Dezezelfevaluatietool brengt de belangrijke voorwaarden voor zelfgestuurd leren bij basisschoolleerlingen in beeld. Het doel van deze tool is om als team in gesprek te raken over de stand van zaken, visie en implementatie van zelfsturing bij leerlingen.

Logo: Academische Werkplaats
Adres
Bachlaan 11
7002 MZ Doetinchem
Contactpersoon
Rosanne Hebing
06-38632739