Zoek in kennisbank

Types
72 resultaten
Publicaties & links

Artikel | Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid

Scholen die onderwijsachterstanden willen aanpakken, ontwikkelen verschillende interventies om de kansen van kinderen te vergroten. In de vier Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid gaan scholen en onderzoekers gericht na welke aanpakken onder welke omstandigheden effectief zijn. In dit artikel uit Podium stellen de vier werkplaatsen zich voor | 2019

Publicaties & links

Meesterschapmodel | Begeleiden van praktijkgericht onderwijsonderzoek

De leerkrachten van basisschool Het Talent in Lent namen deel aan het drie jaar durende NRO-project TALENTontwikkeling (2015 – 2018). Het eindproduct is een model met richtlijnen voor begeleiders om basisschoolleerkrachten te leren praktijkgericht onderzoek te doen: het Meesterschapmodel.

Publicaties & links

Artikel | Onderzoek en onderwijspraktijk verbinden: vier randvoorwaarden voor een succesvolle verbinding

Voor de vernieuwing van het onderwijs is de bijdrage van wetenschap onmisbaar. De toepasbaarheid van onderzoeksresultaten is sterk afhankelijk van de context. Daarom is het zo belangrijk om plekken te creëren waar onderwijsprofessionals en onderzoekers elkaar ontmoeten. In dit artikel, geplaatst in de De Nieuwe Meso, wordt ingezoomd in op vier succesvolle voorwaarden voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk versterken en onderwijsvernieuwing | 2019

Publicaties & links

Artikel | Stimuleert het zelf doen van onderzoek de professionalisering van leraren?

Dit artikel gaat in op de kans voor leraren om zich te professionaliseren door het zelf uitvoeren van onderzoek. De leraar is niet langer alleen de uitvoerder in de lespraktijk. Hij is in staat vragen te stellen bij datgene wat hij doet en via eigen onderzoek of dat van anderen antwoorden te vinden die de eigen lespraktijk verbeteren | 2018

Publicaties & links

Artikel | De onderzoekende leraar in de school

Schoolbeleid gericht op verbetering van de onderwijsprestaties en verhogen van leeropbrengsten krijgt niet altijd een vertaalslag in het handelen van leraren. Ook blijkt dat leraren die verbeteringen willen aanbrengen in hun lespraktijk onvoldoende tijd en ruimte krijgen | 2013

Publicaties & links

Publicatie | Drie jaar werkplaats diversiteit

Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste opbrengsten van drie jaar Werkplaats Diversiteit, variërend van visies op Diversiteit en praktijkonderzoek tot resultaten van onderzoek naar de Werkplaats en van onderzoeksprojecten door twaalf leerteams | 2019

Publicaties & links

Canon | WOA Canon Diversiteit

Om in eenduidige terminologie te spreken over diversiteitsvraagstukken en de populatie op de deelnemende scholen heeft de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) begrippen gedefinieerd om in onderwijs- en onderzoekspraktijk te hanteren. Deze canon komt voort uit gezamenlijk gevormde theoretisch kader en de visie op diversiteit | 2019

Publicaties & links

Theoretisch kader | Werkplaats Diversiteit WOA

Dit document is tijdens de Werkplaats Diversiteit opgebouwd en in de loop van het project steeds aangevuld met inzichten uit wetenschappelijk werk en uit de praktijk. Het theoretisch kader was een terugkerend onderwerp tijdens bijeenkomsten van de Werkplaats, in verschillende samenstellingen, zoals het onderzoeksteam, de leerteams, de regiegroep | 2019

Publicaties & links

Themanummer | Zorg primair over Onderzoekswerkplaats Diversiteit

Dit themanummer geeft een inkijkje in de ervaringen van leerkrachten met het doen van onderzoek naar diversiteit in het primair onderwijs. De artikelen zijn geschreven door leerkrachten vanuit hun eigen praktijk in samenwerking met onderzoekers en opleiders binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek PO Amsterdam | 2019

Publicaties & links

Serie Didactief | Grip op diversiteit in de grote stad

In deze serie van Didactief komen leraren aan het woord over de rol van onderzoek in hun praktijk. In dit artikel is het de beurt aan Bart Joosse van de Amsterdamse Admiraal de Ruyterschool over zijn ervaringen met de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam | 2019