Zoek in kennisbank

Types
70 resultaten
Publicaties & links

Katern | Leraren in gesprek: dialoog door onderzoek

Het proces van praktijkonderzoek kan leiden tot inhoudelijke gesprekken tussen leraren. We noemen dit de ‘dialoogfunctie van onderzoek.’ Deze dialoogfunctie kan veel opleveren, maar dat gaat niet vanzelf. Dit katern uit de reeks van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bespreekt vijf aspecten die de dialoogfunctie van praktijkonderzoek versterken | 2016

Publicaties & links

Welke aanpak werkt beter bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding?

Welke aanpak werkt beter bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding van studenten aan de lerarenopleiding: eerst een theoretische basis verwerven of direct in de praktijk onderzoek doen? Lees hier de toelichting vanuit de Kennisrotonde | 2019

Publicaties & links

Katern | Onderwijsontwikkeling door onderzoek: ontwerpfunctie van onderzoek

De ontwerpfunctie van onderzoek draagt bij aan de verbetering van het curriculum en levert een bijdrage aan de oplossing van problemen in de onderwijspraktijk. Dit katern van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren gaat nader in op ontwerpgericht onderzoek en behandelt de drie fasen van dergelijk onderzoek | 2016

Publicaties & links

Vraag | Welke kenmerken van kenniswerkplaatsen dragen bij aan professionalisering en schoolontwikkeling?

Welke kenmerken van kenniswerkplaatsen dragen bij aan professionalisering en schoolontwikkeling? Lees hier de toelichting vanuit de Kennisrotonde | 2018

Publicaties & links

Katern | Begrippenkader onderzoek ‘Gaan we professioneel leren of aan onderzoek (mee)doen?’

Twee katernen met als doel meer duidelijkheid te verschaffen in de spraakverwarring over onderzoek in de school en over de functie van onderzoek voor het professionele leren van schooldirecteuren en (aanstaande) leraren. Het eerste katern ‘Overeenkomsten en verschillen tussen leren en onderzoeken’ gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen leren en onderzoeken. In het tweede katern ‘Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over professioneel leren in de school’ wordt besproken wat de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur zegt over professioneel leren in het onderwijs | 2016

Publicaties & links

Artikel | De onderzoekende leraar in de school

Schoolbeleid gericht op verbetering van de onderwijsprestaties en verhogen van leeropbrengsten krijgt niet altijd een vertaalslag in het handelen van leraren. Ook blijkt dat leraren die verbeteringen willen aanbrengen in hun lespraktijk onvoldoende tijd en ruimte krijgen | 2013

Publicaties & links

Notitie | Diverse soorten onderzoek, waarde en betrokkenen

‘Onderzoek’ wordt in diverse betekenissen gebruikt in het onderwijs. Het NRO beschrijft in deze notitie de verschillende soorten van onderzoek die binnen het onderwijs onderscheiden kunnen worden en de samenhang ertussen: de diverse soorten onderzoek kunnen elkaar versterken | 2018

Publicaties & links

Special | Didactief SLOA

Scholen professionaliseren in het onderbouwen en verantwoorden van schoolontwikkeling met praktijkgericht onderzoek. Dat was het doel van de SLOA (subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten)- middelen. Dertig projecten kregen middelen om te onderzoeken of innovaties gericht op talentontwikkeling van leerlingen en professionalisering van docenten het beoogde effect hadden. Lees er alles over in deze Didactief special | 2012

Publicaties & links

Interview | Praktijkgericht onderzoek is leerzaam voor leraren en onderzoekers

Praktijkgericht onderzoek door leraren en onderzoekers blijkt tot mooie dingen te kunnen leiden, ontdekte onderzoeker en lerarenopleider Wouter Schenke. Lees het interview in Didactief | 2015

Publicaties & links

Artikel | Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid

Scholen die onderwijsachterstanden willen aanpakken, ontwikkelen verschillende interventies om de kansen van kinderen te vergroten. In de vier Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Onderwijsachterstandenbeleid gaan scholen en onderzoekers gericht na welke aanpakken onder welke omstandigheden effectief zijn. In dit artikel uit Podium stellen de vier werkplaatsen zich voor | 2019