Zoek in kennisbank

Types
37 resultaten
Praktijkvoorbeelden

Praktijkillustratie | Een Werkplaatsleerteam in de praktijk

Binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam doen 11 leerteams onderzoek naar diversiteit binnen hun school. Het accent ligt op processen in en om de klas. Hoe doe je recht aan verschillen tussen leerlingen en wanneer handel je hoe en waartoe? In deze praktijkillustratie beschrijven we de werkzaamheden en de doelen van het leerteam Hoogbegaafdheid op de 4e Montessorischool De Pinksterbloem | 2018

Praktijkvoorbeelden

Goodpractices | Onderzoekssamenwerking scholen met instellingen hoger onderwijs

Praktijkvoorbeelden in het kader van de pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek over de onderzoekssamenwerking tussen PO-, VO- en MBO-scholen met instellingen voor hoger onderwijs. De voorbeeldbeschrijvingen bekijken in hoeverre het model voor succesvolle samenwerking te herkennen is en bevatten tips voor samenwerking in de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek. Bekijk ook de bijbehorende literatuurstudie en het werkmodel | 2019

Praktijkvoorbeelden

Praktijkillustratie | Rollen en taakverdeling Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam is zo opgezet dat er op alle niveaus van samenwerking een gelijkwaardige positie is tussen de partners en dat alle partners en hun belangen op elk niveau zijn vertegenwoordigd. Deze praktijkillustratie geeft een overzicht van de rollen en taakverdeling binnen de verschillende teams en groepen in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam | 2017

Praktijkvoorbeelden

Praktijkillustratie | Werkwijze Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam

Binnen de pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek werken basisscholen, hogescholen en universiteiten vanuit een gelijkwaardige positie aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Deze praktijkillustratie brengt de werkwijze van de Werkplaats Amsterdam in beeld | 2017

Praktijkvoorbeelden

Interview | Meesterschapmodel: stapsgewijs onderzoek leren doen

Alle leerkrachten van basisschool Het Talent in Lent – het zijn er zo’n veertig – namen deel aan het drie jaar durende NRO-project TALENTontwikkeling (2015 – 2018). Met begeleiding van onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente leerden zij hoe ze onderzoek moeten doen naar hun eigen onderwijspraktijk. Prof. dr. Ard Lazonder (Radboud Universiteit) was de projectleider van TALENTontwikkeling en licht in dit interview het Meesterschapmodel toe | 2020

Praktijkvoorbeelden

Praktijkillustratie | Bouwstenen voor de Werkplaats POINT

Om inzicht te geven in de concretisering van de werkwijze en aanpak binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek POINT, bevat deze praktijkillustratie zowel organisatorisch als inhoudelijk de activiteiten, gevolgd door een aantal succesfactoren | 2018

Praktijkvoorbeelden

Praktijkillustratie | Werkwijze Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht

Binnen de pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek werken basisscholen, hogescholen en universiteiten vanuit een gelijkwaardige positie aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Deze praktijkillustratie brengt de werkwijze van de Werkplaats Utrecht (WOU) in beeld | 2017