Zoek in kennisbank

Types
15 resultaten
Onderzoeksrapporten

Advies Stuurgroep OPPO | Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking

Het advies van de Stuurgroep van het Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek (OPPO) waarin geconstateerd wordt dat praktijkgericht onderwijsonderzoek in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de kwaliteit van onderwijs en aan de wetenschappelijke kennisbasis | 2018

Onderzoeksrapporten

Group Concept Mapping | Praktijkgericht onderwijsonderzoek versterken

Praktijkgericht onderwijsonderzoek heeft in het hbo een flinke groei heeft doorgemaakt, zowel in omvang als in kwaliteit. De impact ervan blijft echter achter bij de verwachtingen. Onderzoeksresultaten vinden niet altijd hun hun weg naar de praktijk. In dit rapport wordt via Group Concept Mapping in kaart gebracht wat er nodig is om de impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek te versterken. Zowel op de professionalisering van teams van leraren(opleiders) en van leraren in opleiding als op het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis | 2018

Onderzoeksrapporten

Verkenning | Kennisbenutting in kennisnetwerken van docenten

Leerkringen, docent-onderzoeksteams en academische werkplaatsen zijn populair in het onderwijs. Docenten die deelnemen aan dit soort kennisnetwerken zijn enthousiast. Er is echter nog weinig bekend over bijvoorbeeld de vraag of het ook lukt om de opbrengsten en inzichten daadwerkelijk toe te passen en verder te verspreiden naar collega’s. Dit verkennende onderzoek van het Kohnstamm Instituut gaat in op deze en andere vragen rond kennisbenutting | 2017

Onderzoeksrapporten

Advies Werkgroep | Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat

Om de ambities van hogescholen op het gebied van onderzoek waar te kunnen maken, is het belangrijk om de komende jaren de doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek een krachtige impuls te geven, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Dit advies beoogt een bijdrage te leveren aan deze impuls en biedt een handreiking voor de kwalitatieve doorontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek | 2017

Onderzoeksrapporten

Literatuurstudie | Succesvolle werkplaatsen onderwijsonderzoek

Deze literatuurstudie is onderdeel van een flankerend onderzoek, horende bij de pilots ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek po’. Het huidige literatuuronderzoek is bedoeld voor alle betrokkenen bij de werkplaatsen. Het geeft een beeld van de huidige stand van zaken: wat weten we uit eerder onderzoek over onderwijsonderzoek en schoolontwikkeling en over effectieve manieren waarop scholen en HO-instellingen daarin samenwerken? Welke lering valt hieruit te trekken voor betrokkenen bij de werkplaatsen? Bekijk het bijbehorende werkmodel en de good practices | 2017