Zoek in kennisbank

Types
60 resultaten
Praktijkvoorbeelden & interviews

Waalwijk Taalrijk: een doorlopende leesbevorderingslijn

Een doorlopende leeslijn, een leesmonitor en de inzet van lees- en mediaconsulenten; het zijn belangrijke ingrediënten van het programma ‘Waalwijk Taalrijk’, waarin de gemeente Waalwijk, de bibliotheek, scholen, kinderopvang- en welzijnsorganisaties samenwerken om de taalontwikkeling en het leesplezier van kinderen en jongeren te stimuleren. Alle po- en vo-scholen in Waalwijk doen mee. Lees hier het praktijkvoorbeeld met een wetenschappelijke reflectie van Prof. dr. Paul van den Broek, Hoogleraar Cognitieve en Neurobiologische Grondslagen van Leren en Doceren (Universiteit Leiden).

Praktijkvoorbeelden & interviews

Op onderzoek uit | Eindpublicatie

De VO-raad heeft drie scholen gevolgd die bezig zijn met een ontwikkeling richting meer kennisgedreven werken: het Citadel College (Nijmegen), het Dr. Mollercollege (Waalwijk) en Stichting Openbaar Onderwijs Groningen. Ze keken mee met schoolleiders, onderzoekscoördinatoren en docenten, op drie momenten: aan het begin van het schooljaar, halverwege en bijna aan het einde. Als eerste heeft […]

Praktijkvoorbeelden & interviews

Het Vlietland College in Leiden | Taalbeleid is van ons allemaal

Een schoolbrede, vakoverstijgende aanpak en de inzet van zogenoemde ‘taalambassadeurs’ zijn twee in het oog springende kenmerken van het taalbeleid van het Vlietland College in Leiden. Op basis van literatuuronderzoek én onderzoek in de schoolpraktijk, ontwikkelde de school beleid om de leesvaardigheid van leerlingen te verbeteren. Mede dankzij de inspanningen van een taalwerkgroep besteden docenten van alle vakken nu aandacht aan lezen. Lees hier het praktijkvoorbeeld met een wetenschappelijke reflectie van Prof. dr. Roel van Steensel, Hoogleraar Leesgedrag bij Vrije Universiteit Amsterdam.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Gesprekken stafadviseurs met directeur(en) bij Tangent

Tangent is een organisatie voor kindontwikkeling met tien locaties voor kinderopvang en zeventien locaties voor primair onderwijs. Marion van Herk, strategisch beleidsadviseur onderwijsontwikkeling en kwaliteit, vertelt over de tertiaalgesprekken om de portefeuilles van de stafadviseurs beter op elkaar af te stemmen.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Xpect Primair: Benutten van expertise in de lerende organisatie

Sinds januari 2023 is vanuit een fusie tussen de kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen, waaronder Xpect Primair, een kinderopvangorganisatie ontstaan: Xpect Kinderopvang met zo’n 40 verschillende kinderopvanglocaties. Om kinderen optimaal te laten ontwikkelen is niet alleen een prettige, veilige en duurzame leeromgeving nodig, maar ook een goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Bovenschoolse leernetwerken van SKOzoK succesvol

SKOzoK is een stichting voor onderwijs en kinderopvang met 28 basisscholen en 25 kinderopvanglocaties. Daarnaast heeft SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs en één azc-school. Maartje Weterings vertelt over de toenemende mate van bovenschoolse samenwerking in leernetwerken.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Praktijkvoorbeeld | Inspiratiemakelaars bij Cadans Primair

In het kader van de versterking van de lerende organisatie vindt Cadans Primair het belangrijk dat leerkrachten bij elkaar inspiratie kunnen opdoen en kunnen leren van elkaar. Vooral het kijken in de keuken van de ander, is een wens die veel leerkrachten hebben. Maar hoe faciliteer je dat als bestuur?

Praktijkvoorbeelden & interviews

Verbeteren leesvaardigheid is een kwestie van lange adem

De vaardigheid om teksten diepgaand te verwerken en het leesplezier van Nederlandse leerlingen dalen. Hoewel elke school dat tij graag wil keren, blijkt het in de praktijk vaak lastig. Deze twee scholen laten zien wat voor hen de sleutel was tot succes: klein beginnen. ‘We wilden liever een succeservaring met zijn allen, dan verzanden in iets groots wat niet afkomt.’

Praktijkvoorbeelden & interviews

Goed kunnen lezen is essentieel voor alle vakken

De vaardigheid om teksten diepgaand te verwerken en het leesplezier van Nederlandse leerlingen dalen. Hoewel elke school dat tij graag wil keren, blijkt het in de praktijk vaak lastig. De Bonifatius mavo constateerde een aantal jaren geleden een dalende leesvaardigheid bij haar leerlingen. Een sectieoverstijgend team van docenten ging ermee aan de slag.

Praktijkvoorbeelden & interviews

Tachtig minuten les creëert ruimte voor coaching en keuzes

Na drie jaar ‘oefenen’ in speciale klassen, start Over Betuwe College Bemmel in schooljaar 2020-2021 met een coachende aanpak en een 80-minutenrooster voor alle leerlingen. Lees in dit praktijkvoorbeeld waarom de school voor deze verandering kiest.