Onderzoekende leraren

Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB)

Academische leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs hebben zich verenigd in de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB). Het doel van de BAB is ten eerste om elkaar te inspireren door werkervaringen en wetenschappelijke kennis te delen. Ten tweede richt BAB zich op het behartigen van belangen door in gesprek te gaan met belanghebbende partijen en onderwijsorganisaties. Het derde doel is daaraan gekoppeld: het waarborgen van de professionaliteit van academische leerkrachten.

Naar website

ResearchED

ResearchED levert een wezenlijke bijdrage aan de professionalisering van leraren. Het biedt leraren de kans om 1 op 1 in contact te komen met de beste (internationale) onderwijs onderzoekers en hun onderzoek en maakt ze onderdeel van een internationaal netwerk van leraren met een drang naar beter onderwijs. De belangrijkste activiteit van researchED is het organiseren van congressen waar leraren, onderzoekers, schoolleiders en andere stakeholders uit het onderwijsveld bijeen komen.

Naar website

SPRONG Educatief

Het programma SPRONG van Regieorgaan SIA en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) stimuleert focus en massa van praktijkgericht onderzoek op relevante maatschappelijke thema’s. SPRONG Educatief zet specifiek in op het structureel verbinden van bestaande samenwerkingsverbanden op één thema binnen het praktijkgericht onderwijsonderzoek. Het doel is te zorgen voor concentratie van de beschikbare onderzoekscapaciteit op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs en daarmee voor het versterken van de kwaliteit en impact van het onderzoek.

Naar website

BSI Scholen Netwerk

Het Behavioural Science Institute maakt onderdeel uit van de Radboud Universiteit, Faculteit Sociale Wetenschappen. Een groep onderzoekers, die zich vooral richt op onderzoek met kinderen en jongeren en hun deelnemers voornamelijk werft via scholen, heeft het BSI Scholen Netwerk opgericht. Het doel van dit netwerk is drieledig: 1) elkaar zowel praktisch als inhoudelijk versterken 2) meer zichtbaarheid geven aan wetenschappelijk onderzoek en de toepasbaarheid daarvan in de praktijk en 3) de samenwerking met scholen te versterken.

Naar website

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek en tussen beleid en onderzoek te verbeteren.

Naar website

Toegang tot wetenschappelijke literatuur

Onderzoekende leraren kunnen op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) terecht voor een toolkit over het verkrijgen van toegang tot wetenschappelijke literatuur. Deze toolkit voor leraren bevat handvatten voor het vinden van inzichten uit onderwijsonderzoek en hoe wetenschappelijke literatuur is te raadplegen, duiden en implementeren.

Naar website