Leeromgeving Onderzoekscultuur

Evidence-informed werken aan schoolontwikkeling

De digitale Leeromgeving Onderzoekscultuur van het Platform Samen Onderzoeken ondersteunt scholen en schoolbesturen in het po, vo en mbo om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling. Onder een onderzoekscultuur wordt een professioneel klimaat verstaan, waarin enerzijds op een planmatige, systematische en onderbouwde manier wordt gewerkt aan onderwijsverbeteringen en innovaties en anderzijds aan een open en op leren gericht klimaat, waarin leraren kritisch reflecteren op hun eigen handelen en op de schoolontwikkeling. De leeromgeving helpt hierbij.

De leeromgeving is gericht op leraren, schoolleiders en bestuurders die verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van een onderzoekscultuur binnen hun school of bestuur. De deelnemer kiest allereerst vanuit welke rol – leraar, schoolleider of bestuur – hij de digitale tool invult en start met de scan om de beginsituatie en doelen vast te stellen. Vervolgens krijgt de deelnemer acties aangereikt, maakt hij een werkplan en ontvangt hij tips in de vorm van voorbeelden, artikelen, instrumenten en filmpjes. Naast een leeromgeving voor scholen is er ook een leeromgeving speciaal voor de opleiding, die opleidingen ondersteunt om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling.

Ervaringen uit de praktijk

In deze film vertellen schooldirecteuren Caroline Lieshout (L.W. Beekmanschool) en Nicole van Mook-Slenders (Het Rondeel) en bestuurder Ankie de Laat (ATO-scholenkring) over de meerwaarde van deze leeromgeving voor het onderwijs.

Leeromgeving Onderzoekscultuur

De twee gratis digitale Leeromgevingen Onderzoekscultuur ondersteunen scholen in het po, vo en mbo en opleidingen om evidence-informed te werken aan onderwijsontwikkeling.

Naar leeromgeving scholen