Werken met buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen

Het draagt bij aan gelijke kansen als het ‘kapitaal’ aan kennis, houdingen en vaardigheden van álle leerlingen op school wordt herkend en benut. De theorie over Funds of Knowledge en Funds of Identity gaat niet uit van tekorten of beperkingen van leerlingen, maar neemt als uitgangspunt dat alle leerlingen door hun levenservaringen buiten school waardevolle kennis en vaardigheden hebben opgedaan die je op school kunt inzetten. Maar hoe doe je dat als leerkracht? Vanuit het themateam is een Handreiking voor leraren geschreven en een verzameling Fundskaarten samengesteld: een reeks met kant-en-klare Fundslessen (waaronder ook lessen die juist uitgaan van digitale activiteiten, zoals het maken van een Vlog of een Podcast), en ideeën voor een OuderAcademie.

Gerelateerde items