Webinar | Leesmotivatie

Wie lezen leuk vindt, maakt meer leeskilometers en wordt zo beter in taal. Ook prikkelt lezen de fantasie en traint het de concentratie en het geheugen. Maar hoe zorg je nou dat je leerlingen uit zichzelf hun leesboek pakken, thuis en op school? In dit webinar vertelt hoogleraar Roel van Steensel wat we weten uit onderzoek. Docent Nederlands Caroline Wisse geeft concrete tips uit de praktijk. Zowel nuttig voor po als vo!

Caroline Wisse is docente Nederlands op het Globe College, een vmbo brede school in Utrecht voor basis, kader en tl en klas 1 en 2 havo kans. Ze is lid van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het NRO en zit in de klankbordgroep van leraren van het NRO. Haar specialisaties zijn leesbevordering en woordenschat.

Roel van Steensel is hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit (mede namens Stichting Lezen) en universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Hij is voorzitter van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs en doet onderzoek naar leesontwikkeling en leesbevordering van het jonge kind tot aan leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Artikel afkomstig vanaf website Didactief. Bekijk het artikel voor meer informatie.

Gerelateerde items